menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Akredytywa Dokumentowa oraz Inne Skuteczne Zabezpieczenia Płatności Zagranicznych.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także pracowników banków.
Wymagania wstępne
Możliwość poznania najnowszych przepisów i zwyczajów w zakresie rozliczeń umów handlowych akredytywą dokumentową, w tym zwyczajów UCP600 oraz ISBP 745, zobowiązujących banki do określonych zachowań. Zapoznanie się z różnymi formami akredytywy, w tym akredytywą standby (zabezpieczającą) jako niedrogą alternatywą gwarancji bankowej czy rewolwingową, stosowaną przy dostawach sukcesywnych, a także jej alternatywą – BPO i najnowszymi zwyczajami URBPO 2013. Uzyskanie umiejętności aktywnego negocjowania akredytywy dokumentowej, zabezpieczając ryzyka i ograniczając koszty. Nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować akredytywę czy dokumenty także z bankiem, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych zwyczajach.
Program

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 3-5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23.
Korzyści dla uczestników:
 • możliwość poznania najnowszych przepisów i zwyczajów w zakresie rozliczeń umów handlowych akredytywą dokumentową, w tym zwyczajów UCP600 oraz ISBP 745, zobowiązujących banki do określonych zachowań,
 • zapoznanie się z różnymi formami akredytywy, w tym akredytywą standby (zabezpieczającą) jako niedrogą alternatywą gwarancji bankowej czy rewolwingową, stosowaną przy dostawach sukcesywnych, a także jej alternatywą – BPO i najnowszymi zwyczajami URBPO 2013,
 • uzyskanie umiejętności aktywnego negocjowania akredytywy dokumentowej, zabezpieczając ryzyka i ograniczając koszty,
 • nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować akredytywę czy dokumenty także z bankiem, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych zwyczajach.
PROGRAM SZKOLENIA:

1. AKREDYTYWA.
 • Dlaczego warto płatność zabezpieczyć akredytywą i jak ogranicza to ryzyko dla partnerów?
 • Jak negocjować akredytywę z punktu widzenia sprzedającego i kupującego?
 • Jak analizować ryzyka finansowe związane z akredytywą?
 • Które z rodzajów akredytywy sprawdzają się najlepiej w konkretnych sytuacjach kontraktowych?
 • Jak akredytywa może stanowić alternatywę gwarancji bankowej?
 • Co regulują zwyczaje ISP98 i konwencja CIGSLC oraz jak je stosować?
 • Kiedy sprawdzi się przy dostawach sukcesywnych akredytywa revolwingowa?
 • W jakich sytuacjach stosować akredytywę z odroczoną płatnością i jak wypełniać traty?
 • Jak wypełnić zlecenie otwarcia akredytywy i inne związane z nią dokumenty?
 • W jaki sposób zweryfikować banki uczestniczące w akredytywie?
 • Które postanowienia nowych Jednolitych zwyczajów i praktyki dotyczących akredytyw dokumentowych UCP 600 musi znać kupujący i sprzedający?
 • W jaki sposób wykorzystać postanowienia zwyczajów URR 725, i eUCP?
 • Jak banki analizują dokumenty według nowego Międzynarodowego Standardu Praktyki Bankowej Dotyczącego Badania Dokumentów w Akredytywie Dokumentowej ISBP 745?
 • Kiedy przy sporze z kontrahentem czy bankiem można wykorzystać postanowienia DOCDEX 811?
 • Jak negocjować koszty akredytywy i wyeliminować problem potrącania kosztów z kwoty przekazywanej przez bank?
 • Jak bronić się przed odrzucaniem dokumentów i postępować wobec banku?
 • Jakie są nowe zasady negocjowania dokumentów przez bank?
 • Co obecnie może zakwestionować bank? Jak Interpretować błędy w dokumentach?
 • Jakie są nowe terminy na zbadanie dokumentów przez bank?
 • Które terminy są krytyczne w akredytywie i jak są interpretowane przez zwyczaje?
 • Kiedy należy uwzględnić dokumenty transportu multimodalnego?
 • Jak formułować klauzule płatności akredytywą w umowach w zależności od bazy dostawy?
 • Jak zastosować taktykę zdechłej ryby przy negocjowaniu kosztów akredytywy?
 • W jaki sposób posługiwać się nową alternatywą akredytywy - BPO wg. zwyczajów URBPO?
CASE STUDY:
 • praktyczna analiza akredytyw (dokumenty SWIFT),
 • praktyczna analiza błędów popełnianych przy otwieraniu i realizacji akredytyw,
 • praktyczna analiza błędów w dokumentach składanych przez sprzedającego.
2. INNE ZABEZPIECZENIA PŁATNOŚCI ZAGRANICZNYCH.
 • Nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.
 • Nowe możliwości zabezpieczania odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).
 • Rozpoznawanie symptomów złego standingu finansowego partnera i eliminowanie zagrożeń.
 • Dobór zabezpieczeń w zależności od oceny wiarygodności i zwyczajów płatniczych partnera.
 • Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.
 • Najskuteczniejsze formy rozliczeń i zabezpieczeń w różnych sytuacjach kontraktowych.
 • Nowe zwyczaje bankowe dotyczące gwarancji URDG 758.
 • Uregulowania dotyczące daty płatności a kwestia odsetek ustawowych. Odsetki maksymalne.
 • Dochodzenie roszczeń finansowych na bazie DOCDEX 811 i ISBP 681.
 • Formułowanie klauzul płatności w umowach zagranicznych.
 • Inkaso D/A i D/P oraz wykorzystanie inkasa spedytorskiego.
 • Możliwości tkwiące w zwyczajach finansowych URC 522.
 • Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami. Awale.
 • Porównanie warunków faktoringu i ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
 • Gwarancje bankowe i pozabankowe. Poręczenie, kredyt dyskontowy.
 • Pułapki wynikające z kosztów i prowizji. Zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.
 • Zasady negocjowania form płatności i ustalanie priorytetów w tym zakresie.
 • Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.
CASE STUDY:
 • praktyczna analiza zabezpieczeń finansowych umów,
 • praktyczna analiza błędów popełnianych przy realizacji zabezpieczeń i negocjacjach z bankami,
 • praktyczna analiza błędów w dokumentach finansowych.
DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.
OPIS SZKOLENIA:
Akredytywa, jeżeli została właściwie wynegocjowana, jest uważana za najlepsze zabezpieczenie płatności z tych, które ograniczają ryzyko obu stron umowy.

Niestety, brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji akredytywy, w tym generowanie niepotrzebnych kosztów.
Badania wykazują, że handlowcy przy tzw. akredytywie eksportowej mają jedynie 30 procent szansy spełnienie jej warunków w sposób prawidłowy. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko dokumenty, procedury, ale także zwyczaje w tym zakresie.

Naszym celem jest pokazanie, jak działać prawidłowo, argumentować to właściwymi uregulowaniami i oszczędzić na opłatach z tego tytułu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) i Bazy Usług Rozwojowych PARP. Pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności KFS związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!
Prowadzący
Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
Warsztaty, wykład, analiza przypadków, ćwiczenia.
Czas trwania
Dwa dni: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.
Lokalizacja
Cena
Do uzgodnienia
Zgłoszenie
Akredytywa Dokumentowa oraz Inne Skuteczne Zabezpieczenia Płatności Zagranicznych.
W cenę wliczono
Podczas szkolenia otwartego zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia, - obiady, - przerwy kawowe.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.