menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Wymagania prawne dot. ocena zgodności maszyn Prawne aspekty oznakowania CE

Kategoria
BRANŻOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie jest dedykowane osobom, które odpowiadają w przedsiębiorstwach za zgodność z prawem maszyn i urządzeń. Może być zorganizowane jako szkolenie otwarte, obejmujące swym zakresem pełną gamę przepisów dotyczących oceny zgodności maszyn/urządzeń. Możemy również przygotować dla Państwa szkolenie dedykowane, poprzedzone rozpoznaniem wymagań dotyczących konkretnego przedsiębiorstwa.
Program
 • Kwestia zapewnienia zgodności maszyn i urządzeń i oznakowania CE jest obecnie jednym z najważniejszych problemów przed którymi stają przedsiębiorstwa.

  Niestety przez niewłaściwe użytkowanie maszyn, albo przez niewłaściwą konstrukcję dochodzi do wypadków, co powoduje duże straty finansowe. Można to zmienić przez projektowanie i wykonanie maszyn bezpiecznych oraz przez właściwą ich instalację. Temat ten jest istotny w sytuacji transferu maszyn i urządzeń spoza Polski, jak również w sytuacji dokonywania zmian w urządzeniach i liniach technologicznych.

  Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom o niezbędne działania w tym zakresie, przygotowaliśmy szkolenie oparte na doświadczeniach naszych konsultantów. W trakcie szkolenia przedstawimy praktyczne metody podejścia do oceny ryzyka maszyn/urządzeń, tworzenia deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi.

  Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na następujących aktach prawnych:

   

  • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn,
  • Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań w zakresie użytkowania maszyn (Dz.U.02.191.1596),
  • Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.08.199.1228),
  • Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.04.204.2087),
  • Ustawa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.07.82.556),
  • Normy zharmonizowane.
Program szkolenia:
 • Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn
 • Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku wyrobów na terenie EOG
 • Szerokie omówienie podstaw prawnych kluczowych przy odbiorach nowych maszyn i urządzeń oraz ich modernizacjach:
  • Omówienie wymagań zasadniczych i minimalnych w kontekście obowiązków użytkownika maszyny oraz producenta
  • Zakres stosowania dyrektywy 2006/42/WE
  • Czym są normy zharmonizowane.
 • Poprawność dokumentacji technicznej wymaganej przy nowych i modernizowanych maszynach  – instrukcje, deklaracje zgodności etc.
 • Podstawy bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych.
 • Omówienie idei maszyny nieukończonej, do wbudowania, deklaracji włączenia
 • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn zespolonych
 • Praktyczne podejście do odbioru maszyn
  • Procedury dopuszczenia maszyny do użytkowania.
  • Wymagana dokumentacja techniczna oraz deklaracje zgodności.
  • Wyniki oceny ryzyka jako podstawa do projektowania i wytwarzania maszyn zapewniających możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Ocenianie zgodności maszyn z wymaganiami prawnymi.
 • Modernizacja maszyny – obowiązki użytkownika, zasady postępowania w kontekście spełnienia wymogów prawnych.
 • Wymagania techniczne dla urządzeń ochronnych, w tym osłon elementów ruchomych maszyn.
 • Podejmowania przez użytkowników dodatkowych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa adekwatnie do warunków użytkowania maszyn.
 • Partycypacja operatorów maszyn w działaniach dotyczących zmniejszania ryzyka zawodowego.
Prowadzący
Grzegorz Brylonek Więcej informacji o trenerze: https://akademiaecoms.pl/trenerzy/
Forma
Integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne. Będą to zaczerpnięte z wieloletniej praktyki, zestawy zadań. Uczestnicy szkolenia wykonają praktyczną ocenę wybranej maszyny, przy czynnym wsparciu trenera.
Czas trwania
Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).
Termin / Lokalizacja
 1. 12.06.2019 / Wrocław
 2. 09.08.2019 / Wrocław
Cena
1 dzień: 600 zł netto/osobę
Zgłoszenie
Wymagania prawne dot. ocena zgodności maszyn Prawne aspekty oznakowania CE
W cenę wliczono
Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.
Certyfikaty
Po ukończeniu szkolenia zostanie wystawiony Certyfikat.
Organizator
EcoMS Consulting Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.