menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Controlling personalny – poziom zaawansowany

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Dyrektorzy i managerowie departamentów HR, działów rozwojowych i działów szkoleń, jak również managerowie z obszaru zarządzania strategicznego, właściciele firm, specjaliści działów controllingu oraz pracownicy pionów finansowych. Osoby, które dążą do podnoszenie swoich kompetencji i doskonalenia warsztatu podejmowania dobrych decyzji zarządczych.
Wymagania wstępne
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania instrumentów analitycznych w controllingu personalnym. W szczególności Uczestnicy szkolenia zdobędą kwalifikacje dotyczące wielopakietowego pomiaru dokonań pracowników w całościowym systemie zarządzania wynikami firmy. Ponadto będą potrafili stosować finansowe narzędzia oceny efektywności inwestycji w kapitał ludzki i badania wpływu tych inwestycji na kondycję spółk. Uczestnicy szkolenia doskonalić będą umiejętności prognozowania i szacowania przyszłych efektów z projektowanych przedsięwzięć w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
Program

DZIEŃ I
WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW ANALITYCZNYCH W CONTROLLINGU PERSONALNYM.

1. Zrównoważona karta wyników jako zintegrowane i wielowymiarowe podejście do oceny dokonań pracowników:
 • Cele pracowników a cele organizacji.
 • Struktura karty wyników.
 • Projektowanie perspektyw w karcie wyników (finansowa, klienta, procesów wewnętrznych, uczenia się i wzrostu).
 • Kaskadowanie celów i mierników na różne szczeble struktury organizacyjnej.

2. Projektowanie kluczowych mierników dokonań KPI (key performance indicators):
 • Mierniki wydajności a mierniki efektywności.  
 • Projektowanie zależności przyczynowo-skutkowych między wskaźnikami.

3. Szacowanie kosztu kapitału w spółce:
 • Finansowe aspekty controllingu personalnego.
 • Koszt kapitału własnego.
 • Koszt kapitału obcego.

4. Ocena efektywności projektów ukierunkowanych na wzrost wartości firmy i kapitału ludzkiego:
 • Szacowanie korzyści wynikających z inwestycji.
 • Dyskontowanie i kapitalizowanie strumieni korzyści.
 • Mierniki oceny efektywności inwestycji:
  − Proste stopy zwrotu (ARR, ROI)
  − Wartość bieżąca netto (NPV – net present value)
  − Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR – internal rate of return)
  − Kasowy okres zwrotu z inwestycji (PP – payback period).

5. Controlling kosztów:
 • Badanie struktury kosztów pracy.
 • Koszty stałe i zmienne.
 • Koszty pośrednie i bezpośrednie.

6. Analiza rentowności inwestycji w kapitał ludzki:
 • Badanie progów rentowności.
 • Zależności między wydatkowaniem pieniędzy na HR i rentownością firmy.

7. Planowanie finansowe i budżetowanie w controllingu personalnym:
 • Prognozowanie kosztów wynagrodzeń w długim okresie z wykorzystaniem teorii uczenia się.
 • Budżetowanie i jego wpływ na sprawozdania pro forma.
 • Analiza wrażliwości.

DZIEŃ II
WDROŻENIE CONTROLLINGU PERSONALNEGO W ORGANIZACJI.

8. Wskaźniki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi:
 • Wskaźniki procesowe  – liczenie i interpretacja.
 • Kluczowe miary dokonań KPI.
 • Wybrane wskaźniki monitorowania ZZL w organizacji:
  − Wskaźniki polityki i obsługi kadrowej
  − Wskaźniki zarządzania czasem pracy
  − Mierniki controllingu w obszarze doboru
  − Mierniki controllingu w obszarze motywowania.
 • Raportowanie w obszarze controllingu personalnego  i  sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego.
 • Controlling projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

9. Wskaźniki jakościowe i ilościowe, a rozwój kapitału ludzkiego:
 • Inwestycje w szklenia i rozwój pracowników:
  − Etapy pomiaru efektywności( Kirkpatrick i  Phillips)
  − Wskaźnik zwrotu z inwestycji w szkolenia i: BCR, ROI, IRR
  − Projektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach
  − Wycena luk kompetencyjnych i jej zastosowanie w pomiarze efektywności szkoleń
 • Inwestycje w postawy: zaangażowanie a satysfakcja  pracowników:
  − Miary postaw pracowniczych
  − Narzędzia do monitorowania  postaw
  − Prognozowanie strat w kapitale ludzkim
 • Analiza inwestycji w talenty.
 • Wskaźniki ilościowe w pomiarze zachowań innowacyjnych.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu i programy WLB.

10. Narzędzia wspomagające controlling personalny:
 • Tworzenie wykorzystywanie narzędzi pomiaru kapitału ludzkiego a  strategia organizacji.
 • Komunikowanie wdrożenia rozwiązań z obszaru controllingu personalnego.
 • Modele matematyczne i analizy statystyczne controllingu personalnym

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Forma
Szkolenia prowadzone będą metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Mini wykład, prezentacje, ćwiczenia, analiza przypadków, praca zespołowa. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne podczas pracy eksperta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Metody i narzędzia szkoleniowe są dostosowane d tematu, wiedzy i doświadczeń Uczestników.
Czas trwania
2 DNI
Lokalizacja
Cena
jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Controlling personalny – poziom zaawansowany
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Certyfikaty
TAK
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.