menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

1. Konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych od 2014 r.:
a) likwidacja odrębnych przepisów wykonawczych,
b) kompleksowe uregulowanie problematyki fakturowania w ustawie o VAT).

2. Zalety i wady stosowania faktur elektronicznych.

3. Pojęcie faktury i faktury elektronicznej – ważna zmiana od 1 stycznia 2014 r.:
a) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w Dyrektywie 2006/112/WE,
b) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o VAT obowiązujących do końca 2013 r.,
c) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w ustawie o VAT od 2014 r.

4. Kryteria identyfikowania faktur i faktur elektronicznych:
a) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument wystawiony zgodnie z przepisami,
b) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument zawierający dane wymagane przepisami,
c) rozróżnienie pojęcia wystawienia, wysłania, otrzymania i przechowywania faktury,
d) status faktury (papierowy) w chwili wystawienia, wysłania, otrzymania i przechowywania faktury.

5. Wymogi szczególne, którym powinny odpowiadać faktury elektroniczne:
a) zgoda nabywcy jako warunek stosowania faktur elektronicznych:
  • formy zgody nabywcy na stosowanie faktur elektronicznych – ważna zmiana od 1 stycznia 2013 r.
  • czy możliwa jest zgoda dorozumiana?
  • zasady i konsekwencje prawne wycofania zgody nabywcy.
b) autentyczność pochodzenia faktury elektronicznej,
c) integralność treści faktury elektronicznej,
d) czytelność faktury elektronicznej.

6. Metody zabezpieczania faktur elektronicznych oraz gwarantowania autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury:
a) metody o charakterze technicznym (informatycznym):
  • format pliku elektronicznego będącego fakturą,
  • bezpieczny podpis elektroniczny,
  • system wymiany danych EDI,
  • wskazówki praktyczne odnośnie konstruowania systemów informatycznych służących wystawianiu faktur elektronicznych oraz papierowych.
b) metody o charakterze organizacyjnym:
  • procedury wewnętrzne dotyczące obsługi zakupów i sprzedaży,
  • regulaminy fakturowania.
c) konsekwencje prawne wystawiania faktur nie gwarantujących autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury,
d) kto jest zobowiązany do zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – sprzedawca (wystawca) czy nabywca (odbiorca)?

7. Zasady przechowywania faktur elektronicznych oraz udostępniania ich organom podatkowym:
a) przechowywanie faktur elektronicznych na serwerach wewnętrznych oraz zewnętrznych,
b) przechowywanie faktur elektronicznych na terytorium kraju oraz poza terytorium kraju,
c) przechowywanie w formie papierowej faktur otrzymanych w formie elektronicznej,
d) obowiązki informacyjne względem organów podatkowych,
e) tryb i sposób udostępniania faktur na żądanie organów podatkowych,
f) wymóg bezzwłocznego poboru faktur,
g) wymóg przetwarzania danych na fakturach,
h) wskazówki praktyczne odnośnie przechowywania faktur oraz udostępniania ich na żądanie organów podatkowych.

8. Szczególne problemy dotyczące faktur elektronicznych:
a) data otrzymania faktury elektronicznej a moment powstania prawa do odliczenia,
b) korygowanie faktur a faktury elektronicznej,
c) faktury elektronicznej a problematyka anulowania faktury,
d) czy w przypadku ponownego przesłania faktury emailem / ponownego umieszczenia w systemie do udostępniania faktur konieczne jest oznaczenie jej wyrazem duplikat?

9. Inne problemy związane z fakturowaniem:
a) nowe terminy wystawiania faktur obowiązujące w 2014 r.:
  • ogólne zasady wystawiania faktur,
  • terminy wystawiania faktur w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym,
  • faktury zaliczkowe,
  • wystawianie faktur przed transakcją / przed zaliczką – nowe rozwiązania prawne.
b) nowy katalog danych, które powinna zawierać każda faktura (faktura elektroniczna),
c) zasady korygowania faktur (faktur elektronicznych):
  • faktura korygująca a nota korygująca,
  • korekty in plus i korekty in minus,
  • korekta faktury a korekta deklaracji,
  • korekty wsteczne i korekty na bieżąco,
  • potwierdzenie odbioru faktury korygującej – nowe przepisy obowiązujące od 2014 r.
d) faktura a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) faktura a moment powstania prawa do odliczenia,
f) nieprawidłowo wystawione faktury a ograniczenia w prawie do odliczenia u nabywcy.

10. Nowe regulacje dotyczące faktur obowiązujące od 2013 / 2014 r.:
a) likwidacja obowiązku umieszczania oznaczeń „kopia” / „oryginał”,
b) likwidacja obowiązku oznaczania faktur „Faktura VAT”,
c) problemy z wystawianiem faktur pro forma,
d) likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych,
e) nowe terminy i zasady wystawiania faktur,
f) nowe problemy związane z wystawianiem faktur przed transakcją
g) faktury uproszczone,
h) zmiana zasad wystawiania faktur dotyczących zakupu paliwa do samochodów.

Prowadzący
Dawid Milczarek
Forma
SZKOLENIE
Czas trwania
1 DZIEŃ
Lokalizacja
Cena
jednej osoby 590 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Certyfikaty
TAK
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.