menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Menedżerowie wszystkich szczebli.
Program
1. PRZYCZYNY POWSTAWANIA KONFLIKTÓW

    Organizacyjne przyczyny powstawania konfliktów: dominacja jednostki, dominacja koalicji, dominacja większości, koalicje i klany
    Konflikt między jednostkami a grupami w firmie
    Ocena ryzyka wstąpienia konfliktów; współzależność działań, niezgodność celów, wspólnota zasobów
    Bariery komunikacyjne; Komunikat Ty, Ocena, założenie, stereotyp, generalizacja, nieakt. słuchanie, atak psychologiczny - w jaki sposób radzić sobie z tymi wyzwaniami
    Rodzaje konfliktów wg. Ch. W. Moore’ a
    Trójkąt satysfakcji
    Rola sposobu ujawniania emocji w konflikcie
    Podmiotowe, a przedmiotowe traktowanie drugiej osoby
    Nawyki i pętle w komunikacji

2. ANATOMIA KONFLIKTU

    Deficyt zasobów
    Postawa podejrzliwości
    Niezgodność wartości
    Niestabilny stan stron
    Odrzucana hierarchia prestiżu
    Negatywne postrzeganie i wyolbrzymianie różnic
    Błędne postrzeganie drugiej strony
    Błędne postrzeganie własnej grupy

3. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU RELACJI

    Nieoceniający styl komunikowania się
    Hierarchizowanie relacji a partnerski styl porozumiewania się
    Style komunikacyjne C.G. Junga
    Twój styl komunikacyjny i twój "antagonista komunikacyjny"
    Jak rozpoznawać poszczególne typy komunikacyjne
    Jakich używać argumentów dla różnych typów komunikacyjnych
    Jak budować pozytywną komunikację na różnicach w sposobie porozumiewania się
    Ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
    Różnice na poziomie przekonań - budowanie na różnicach

4. KONFLIKT W TWOIM ZESPOLE - WYKORZYSTANIE KONFLIKTU DLA SUKCESU

    Nieformalne role grupowe
    Potrzeby zespołu i dynamika zmiany potrzeb
    Fazy rozwoju zespołu i menedżera, pojawianie się oporu zespołu
    Kiedy zespół zaczyna konstruktywnie działać i co może zrobić menedżer aby go w tym wspierać?

5. BUNT? UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE W PRACY Z ZESPOŁEM - ROZWIĄZANIE TRUDNYCH SYTUACJI

    Radzenie sobie z oporem i konfliktem zespołowym
    Radzenie sobie z buntem
    Pozytywna funkcja konfliktów w zespole
    Manipulacja i wywieranie wpływu przez grupę i jednostki oraz radzenie sobie z manipulacją
    Co można zrobić w trudnych sytuacjach o różnym obliczu?
    Słowa, które przydają się w trudnych sytuacjach
    Dostrzeganie, akceptowanie i wykorzystywanie różnic przez menedżera

6. STRATEGIE KIEROWANIA KONFLIKTEM

    Dominacja jednostki - mocne i słabe strony
    Dominacja koalicji - mocne i słabe strony
    Dominacja większości - mocne i słabe strony
    Nowy przemawiający cel dla większości
    Systemy hierarchiczne i ich rola w rozwiązywaniu konfliktów
    Rekonstrukcja systemu; rotacja personelu, przedzielenie buforem, pośrednik, rozdzielenie zadań, scalanie zadań
    Struktura organizacji macierzowej - nowe spojrzenie na konfrontację
    Przetargi rozdzielające i integrujące
    Mediacje

7. STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W DUŻYCH ZESPOŁACH

    Metody kreowania przyszłości - Institute of Cultural Affairs – studium przypadku
    Metody projektowania pracy (redesigning of work)– metoda Dicka Axelroda studium przypadku

8. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

    Różnice między arbitrażem, mediacją a facylitacją
    Rola mediatora i cel mediacji
    Minimalizowanie barier - oddzielaj ludzi od problemów, koncentruj się na motywach i interesach nie na stanowiskach, zwiększaj ilość opcji, stosuj obiektywne kryteria, udrażniaj komunikację i in.,
    Identyfikacja kwestii spornych
    Precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia,
    Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia
    Postawy pokonywania konfliktów wg. T. Kilmanna
    Różnice między kompromisem a integracją
    Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni

9. TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH WG. KAMERONA I QUINNA

    Klan
    Hierarchia
    Rynek
    Adhokracja
    Wpływ kultury organizacyjnej na powstawanie konfliktów w twojej firmie

10. UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE MENEDŻERA A ROZWIĄZANIE TRUDNYCH SYTUACJI

    Asertywne prawa własne i innych osób
    Postawy życiowe
    Asertywne radzenie sobie w sytuacjach niejasnych
    Klaryfikacja aluzyjnej i uwikłanej krytyki
    Asertywna obrona przed krytyką i atakiem
Prowadzący
PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, technik sprzedaży i obsługi klienta. Karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku od stanowiska Przedstawiciela Handlowego w CPP Toruń Pacific (Grupa Nestle) a następnie Przedstawiciela Medycznego w Bristol-Myers Squibb. W latach 2003 - 2005 Dyrektor Operacyjny i Współwłaściciel biura podróży Ekotrek. Od 2005 roku związany z Fly Away Travel początkowo jako Account Manager a następnie Dyrektor Handlowy. Z sukcesem zarządzał działem handlowym doprowadzając do ponad 26% wzrostu sprzedaży usług całej firmy. Był odpowiedzialny m.in.: za wyniki handlowe firmy, opracowanie planów rocznych dla działu handlowego, prowadzenie negocjacji z dostawcami oraz kluczowymi klientami. W latach 2009 - 2010 Dyrektor Handlowy w Weco Travel. Odpowiadał za przygotowanie i realizację działań sprzedażowych firmy na terenie Polski. Przyczynił się do zmiany strategii marketingowej. Dzięki właściwemu zarządzaniu działem handlowym (Account i Sales Managerowie, Managerowie Oddziałów, Przedstawiciele) udało mu się utrzymać cel sprzedażowy w czasie kryzysu gospodarczego. Jako Dyrektor Handlowy był członkiem zespołu odpowiedzialnego za udział firmy w przetargach międzynarodowych. W trakcie pracy na stanowiskach Dyrektora Handlowego z powodzeniem prowadził dla swoich zespołów szkolenia i coaching sprzedażowy. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem i modyfikowaniem systemów CRM wspomagających pracę handlowców. Swoje doświadczenia biznesowe i handlowe zdobywał w projektach realizowanych dla firm: Becker Acroma Polska, Brinks, Ball Packaging Europe, British Sugar Overseas, Bank Gospodarki Żywnościowej, ED&F MAN, Fasing, FM Logistic, Gallaher Polska, Generali, Grupa Redan, Gruppa Ogilvy66 (WPP Group), Hilti, KappAhl, Play, Neinver Polska, Noble Concierge, Raiffeisen Leasing, Samsung Electronics Polska, Stroer Polska, Seco/Warwick, Smyk, Ratiopharm, Teleca, Thomson Reuters, time:matters, Quintiles, Volkswagen Bank i wielu innych. W swojej praktyce trenerskiej zrealizował projekty min: Amsico Group, Fujifilm Sericol, Supremis Systemy Informatyczne, Fundacja Rozwoju, Hotel Arka Medical SPA, PPUH Tycner, Medela Polska, Metabo, EXPO XXI, PZZ Stoisław, Toyota Material Handling Polska, Agencja Handlowa Ball, Bumar Electronica i wielu innych firm. Ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz Szkołę Trenerów TROP rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (certyfikat trenerski na poziomie IV według Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK). W prowadzeniu szkoleń posługuje się elementami podejścia Gestalt, elementami metody TROP, zwracając w swojej pracy uwagę na aspekt praktycznego wykorzystania umiejętności. Programy szkoleniowe opiera na tezie H. G. Gadamera: "Każdy dialog z cudzą myślą, prowadzony z intencją zrozumienia drugiego człowieka, jest sam w sobie rozmową nigdy niemającą końca."
Forma
Szkolenie ma charakter warsztatowy.
Czas trwania
2 dni (16h).
Lokalizacja
Cena
do ustalenia
Zgłoszenie
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE
Zdobyta wiedza
Po szkoleniu menedżer będzie potrafił: Sprawnie kierować konfliktem. Wykorzystywać konflikt do zwiększenia efektywności działań. Budować bezkonfliktową komunikację w zespole. Rozwiązywać konflikty w relacji z drugą osobą. Rozwiązywania konflikty w zespołach i między nimi. Bronić się przed manipulacją. Zwiększy kompetencje w zakresie asertywności.
Certyfikaty
Certyfikat B&O NAVIGATOR.
Organizator
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.