menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


MOTYWACJA w organizacji LEAN

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla, od których w największej mierze zależy sukces wdrażanych projektów LEAN. Poziom kompetencji liderów obszarów, brygadzistów, mistrzów i kierowników decyduje o tym, czy w firmie nastąpi diametralna zmiana sposobów myślenia i zachowań. Wszelkie wysiłki kadry zarządzającej, nakłady finansowe, czas i energia mogą zostać zaprzepaszczone poprzez nieodpowiednie motywowanie oraz błędną komunikację pomiędzy brygadzistami i mistrzami z liderami, podwładnymi i kierownikami
Program


POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Korzyści dla uczestników
Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról Agentów LEAN pozwalających na motywację i budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłego doskonalenia. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też z wzajemnych animozji i niechęci.

Metody szkolenia
Warsztaty realizowane są w grupach uczestników nie więcej niż 12 osób. Każdy temat szkolenia odbywa się w konwencji: Ćwiczenie (zadanie indywidualne i/lub zespołowe) – Wnioski i podsumowanie (samodzielna i zespołowa praca w dochodzeniu do celu) – Teoria (podstawy, geneza postaw i zachowań, analiza psychologiczna..). Gwarantuje to naukę poprzez własne doświadczenie oraz zrozumienie procesu i zachowań.


Program szkolenia

1.    Wprowadzenie do szkolenia – cele i zadania:
•    SUKCES, który porywa do działania – „REWOLWEROWIEC” - zadanie zespołowe na forum,
•    najtrudniejsze elementy pracy lidera LEAN,
•    co motywuje – demotywuje lidera?
•    co motywuje – demotywuje podwładnych?
•    analiza problemu – czyli nad czym powinniśmy pracować?
•    strefa wpływu i strefa troski – mądrość lidera Lean.

2.    Zrozumieć LEAN na rynku konkurencyjnym:
•    trójkąt konkurencyjności,
•    czym jest ideologia LEAN?
•    cele organizacji LEAN,
•    korzyści i zagrożenia dla pracowników w realizacji LEAN.

3.    Motywacja w pracy zespołowej LEAN:
•    „Most Leonarda” – zadanie zespołowe,
•    zaangażowanie uczestników – źródła motywacji,
•    jak budować zmotywowane zespoły LEAN?

4.    Ograniczanie strat MUDA jako źródło motywacji:
•    czym jest MUDA?
•    MUDA w waszej firmie – przykłady,
•    narzędzia LEAN stosowane do ograniczenia MUDA,
•    cele firmy, klienta i pracowników a ograniczenie strat MUDA,
•    jak motywować aby ograniczać MUDĘ,
•    wnioski do dalszej pracy.

5.    Psychologia motywacji:
•    kluczowe kompetencje Lidera LEAN, które decydują o motywacji,
•    doświadczenie z długopisem – Gracz czy ofiara?
•    postawy i zachowania czy można na nie wpływać?
•    determinizm czyli jak DNA, wychowanie i środowisko wpływają na nasze postawy?
•    motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna – przykłady z Waszej pracy,
•    mity i fakty na temat motywacji,
•    wnioski do dalszej pracy.

6.    Warunki organizacji w firmie LEAN – filary motywacji:
•    odpowiednie wynagrodzenie czyli…?
•    jasne cele i zadania możliwe do osiągnięcia oraz właściwy sposób ich delegowania,
•    docenienie sukcesów i zaangażowania,
•    sprawiedliwy i prosty system okresowej oceny pracy,
•    sprawiedliwy i prosty system premiowania,
•    możliwość rozwoju – planowane instruktarze, szkolenia i kursy..,
•    możliwość awansu – ścieżka kariery,
•    możliwość rotacji pracowników w obszarach pracy – przeciwdziałanie monotonni,
•    komunikowanie systemów motywacyjnych i oceny pracy.

7.    Trzy kluczowe zasady myślenia wymagane od pracowników i przełożonych w środowisku Lean:
•    dobre procesy dają dobre rezultaty,
•    problemy to możliwości,
•    nie musisz od razu potrafić musisz chcieć się nauczyć!

8.    „Najwyższa konstrukcja” – jak osiągnąć cel i mieć zmotywowany zespół – zadanie symulacyjne:
•    gdzie tkwią największe ograniczenia i bariery naszej motywacji?
•    rola lidera LEAN – ludzie staną za Tobą albo przeciwko Tobie!
•    jak i dlaczego niemożliwe stało się możliwe?!!!
•    typowe błędy lidera, które ograniczają efektywność zespołu,
•    wnioski do dalszej pracy.

9.    Motywowanie czyli…? Teoria i praktyka motywacji – najlepsze wzorce:
•    nasza definicja motywacji,
•    piramida Maslowa w waszej firmie,
•    czynniki higieny i motywatory wg Herzberga - Nie tylko kasa się liczy!
•    polska mapa motywacji,
•    lista 25 motywatorów – sprawdź czy znasz swoich podwładnych?
•    motywatory społeczne i finansowe,
•    lista praktycznych kar i nagród.

10.    Techniki komunikacji interpersonalnej lidera LEAN w motywacji zespołów:
•    test Millgrama – jak zbudować autorytet lidera poprzez odpowiednią komunikację,
•    techniki niewerbalne w motywacji,
•    techniki werbalne motywacji - Sztuka przekonywania na bazie korzyści i zagrożeń,
•    pochwała i nagana,
•    komunikaty typu Ja i TY,
•    konstruktywna Kanapka Krytyki,
•    metodologia komunikatu FUKO,
•    „Stawianie granic” – jak być konsekwentnym i wyciągać konsekwencje?

11.    Siedem czynników motywujących w środowisku Lean:
•    7 niezbędników LEAN,
•    7 niezbędników w realizacji 5S – praca w podzespołach,
•    7 niezbędników w realizacji zarządzania wizualnego Kanban,
•    7 niezbędników w realizacji Kaizen (system sugestii),
•    7 niezbędników w realizacji SMED,
•    7 niezbędników w realizacji TWI,
•    7 niezbędników w realizacji……?

12.    Motywacja i KAIZEN:
•    na czym polega idea KAIZEN?
•    przykłady KAIZEN w Waszej pracy,
•    „Zarządzanie zespołem niewidomych” – wyzwanie dla prawdziwych liderów KAIZEN!!! – zadanie symulacyjne,
•    co nas motywowało do doskonalenia?
•    jak do tego podeszliśmy?
•    wnioski do dalszej pracy.

13.    Motywacja w sytuacji konfliktowej w organizacji LEAN:
•    konflikt, jako sytuacja rozwojowa - kierowanie energią konfliktu do współpracy,
•    konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy,
•    reguły kryzysu grupowego.

14.    Interwencja lidera w sytuacjach konfliktowych – studia przypadków i trening umiejętności:
•    brak dyscypliny – spóźnienia, opuszczenie stanowiska, nie uprawnione rozmowy, nieprzestrzeganie zasad BHP..,
•    brak zaangażowania – Dlaczego Ja?...,
•    brak współpracy – Nie będę nikogo uczył, Niech inni to zrobią.. To nie moja wina..,
•    podważanie autorytetu lidera – Zrób to sam, co znowu wymyśliłeś, to jest bez sensu..,
•    nieprzestrzeganie standardów – tak mi jest łatwiej, co to za różnica?, kto to wymyślił?..,
•    brak motywacji i doskonalenia – za takie pieniądze mogę tylko guzik naciskać! Niby po co mam coś wymyślać? Ty jesteś od myślenia a ja od roboty…,
•    konflikt w zespole – 6 kroków wg Gordona,
•    mechanizmy najczęściej pojawiających się konfliktów w obszarach pracy LEAN – jak zapobiegać w przyszłości?

15.    Podsumowanie i wnioski:
•    jak poprzez prawidłowe kierowanie zespołem i motywację można ograniczyć MUDA?
•    nad czym powinniśmy dalej pracować?
•    zadania poszkoleniowe,
•    ocena szkolenia.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 10.10.2019 / Poznań - Mercure Poznań Centrum****
  2. 21.11.2019 / Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
Cena
1390 zł netto
Zdobyta wiedza
Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.