menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis i cele szkolenia
Tematyka zajęć koncentruje się na zasadach ochrony danych osobowych wynikających z przepisów krajowych i RODO. Szkolenie wskazuje czym są dane osobowe i jak winna wyglądać ich ochrona w firmie w nowym ujęciu prawnym. Dostarcza również praktycznych wskazówek oraz narzędzi zarządczych służących poprawie bezpieczeństwa danych, ich organizacji i przetwarzania, jak również dobrych, legalnych, zgodnych z polskim prawem i RODO praktyk zbierania i przetwarzania danych w różnych działalnościach przedsiębiorstwa.
Szkolenie wyróżnia prezentacja aktualnych przepisów, projektów i propozycji ich zmian, jak również konsekwencje dla polskiego przedsiębiorcy ujednolicenia przepisów o ochronie danych osobowych w UE w 2018 roku. Warsztatowy charakter zajęć pozwala uczestnikom swobodnie konsultować i wyjaśniać własne przypadki, a tym samym uchronić firmę uczestnika przed ryzykiem nieprawidłowości w tym zakresie.
Szkolenie kierowane jest głównie do menedżerów operacyjnych, marketingu, logistyki, IT i HR, jak również do szefów firm oraz nadzorujących pracę osób przetwarzających dane wrażliwe, w tym w szczególności pracowników działów kadr, rachuby płac, sprzedaży/obsługi klienta.
Ideą zajęć jest podniesienie świadomości osób operujących danymi osobowymi, dostarczenie wiedzy na temat wymogów i sposobów inspekcji ochrony danych, zwiększenie bezpieczeństwa w tym zakresie poprzez dostarczenie standardów nadzoru i kontroli dla zarządzających całą organizacją lub jej funkcją. Dodatkowo szkolenie realizuje wytyczne GIODO dotyczące dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie pracowników uprzednio przeszkolonych.

Korzyści dla uczestników
•    wiedza dotycząca prawidłowego, zgodnego z prawem, przetwarzania danych osobowych,
•    poznanie praw i obowiązków osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz praw osób, których dane dotyczą,
•    wiedza o zmianach w zasadach ochrony danych osobowych w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych i RODO,
•    wypracowanie standardów ochrony zbiorów danych przetwarzanych w firmie,
•    wiedza o skutecznych metodach poprawy bezpieczeństwa i poufności przy obrocie danymi osobowymi,
•    poznanie zaleceń i wskazówek w zakresie legalnego przetwarzania danych poza granice Polski,
•    nabycie umiejętności opracowywania, opiniowania i prowadzenia dokumentacji,
•    dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Metody szkolenia
•    zrównoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników,
•    obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel,
•    ćwiczenia praktyczne na bazie wytycznych GIODO,
•    praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych,
•    sesje pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia

1.    Regulacje krajowe, europejskie i międzynarodowe ochrony danych:
•    system przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia RODO,
•    przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania RODO, wyłączenia stosowania RODO,
•    ograniczenia i wyłączenia z obowiązków RODO,
•    konsekwencje nowych rozwiązań ochronnych,
•    dostosowanie działalności polskiego przedsiębiorcy do zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.

2.    Filary RODO na praktycznych przykładach:
•    prywatność – prawo do niej i legalność gromadzenia informacji przez podmioty,
•    prawa jednostki – wynikające z RODO i obowiązki przedsiębiorcy w innych przepisach,
•    bezpieczeństwo danych – niezbędne działania i fakultatywne środki ochronne.

3.    Wymagania wprowadzone przez RODO na przykładach różnych typów działalności:
•    ogólnikowość,
•    bezpośredniość,
•    surowość,
•    domniemanie winy,
•    siła dowodu.

4.    Najważniejsze narzędzia i nowe pojęcia RODO. Rodoindeks dla przedsiębiorców:
•    dane osobowe (zwykłe i szczególnych kategorii), zbiór danych,
•    czynności przetwarzania danych – przykłady,
•    rejestr czynności przetwarzania danych,
•    administrator danych osobowych (ADO) – jego prawa i obowiązki,
•    inspektor danych osobowych (IDO) – status w organizacji i zadania mu powierzone,
•    prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – zakres stosowania, wyłączenia,
•    anonimizacja, pseudonimizacja,
•    eksport danych,
•    naruszenie ochrony danych osobowych,
•    organ nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych) – nowa rola i jego kompetencje.

5.    Zasady przetwarzania i zabezpieczenie danych osobowych gromadzonych i dystrybuowanych w wersji papierowej oraz elektronicznej:
•    przetwarzanie zgodnie z prawem – zabezpieczenie legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
        •    zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
        •    pozyskiwanie zgód,
        •    ważność „starych” zgód,
        •    zawarcie i wykonywanie umowy,
        •    przetwarzanie danych osoby trzeciej,
        •    obowiązek prawny,
        •    uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej.
•    zbieranie, przechowywanie i zabezpieczenie danych – zgodnie z zasadą minimalizacji danych, ograniczenia czasowego i bezpieczeństwa danych,
•    zasady powierzania oraz udostępniania danych osobowych.

6.    Obsługa praw jednostki:
•    prawo do informacji i obowiązek informacyjny,
•    prawo dostępu, do sprostowania i przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
•    prawo do sprzeciwu,
•    prawo do zapomnienia,
•    prawa związane z profilowaniem,
•    czas reakcji i czas obsługi praw jednostki,
•    nieuzasadnione lub nadmierne żądania.

7.    Przetwarzanie danych w zatrudnieniu – dane osobowe pracowników i współpracowników:
•    wymogi prawa o ochronie danych osobowych a rekrutacja pracowników,
•    zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych kadrowych,
•    przetwarzanie na podstawie przepisów prawa,
•    prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
•    obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych.

8.    Powierzanie i udostępnianie danych – w modelu organizacyjnym oraz projektowo:
•    kiedy dane są powierzone a kiedy udostępnione,
•    co sprawdzić przed przekazaniem danych,
•    obowiązki formalne – wymagania w zapisach umownych, zmiany klauzul informacyjnych, aktualizacje zgód,
•    prawa przedsiębiorcy w stosunku do podmiotów, którym dane przekazuje,
•    obowiązki wynikające z przekazywania danych.

9.    Wymagania dotyczące dokumentacji ochrony danych osobowych oraz wzory:
•    rejestrowanie czynności przetwarzania danych (RCPD),
•    klauzule zgody,
•    klauzule informacyjne,
•    umowa powierzenia przetwarzania danych (z procesorem),
•    upoważnienie do przetwarzania danych,
•    rejestr naruszeń ochrony danych,
•    polityka bezpieczeństwa danych.

10.    Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:
•    postępowanie kontrolne i sankcje administracyjne za naruszenie przepisów RODO,
•    sankcje karne,
•    odpowiedzialność cywilnoprawna,
•    odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego.

11.    Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne aspektu bezpieczeństwa danych osobowych:
•    stosowanie narzędzi komunikacyjnych zgodnie z RODO:
        •    e-mail (firmowy, poczta prywatna), komunikatory,
        •    serwisy intranetowe, strony internetowe,
        •    serwisy społecznościowe (fanpage), grupy dyskusyjne,
        •    przestrzeń dyskowa w chmurze firmy trzeciej,
        •    oprogramowanie w modelu usługi.
•    kontrola dostępu, automatyczne rozpoznawanie pojazdów,
•    monitoring wizyjny, audio, biometryczny, położenia (GPS),
•    szkolenia wewnętrzne, instrukcje, zasady dostępu do danych,
•    audytowanie zgodności procesów z zasadami ochrony danych,
•    projektowanie działań i usług zgodne z RODO.

12.    Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dzień
Termin / Lokalizacja
  1. 25.01.2019 / Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
  2. 29.03.2019 / Kraków - Best Western Efekt Kraków****
Cena
740 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.