menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Gwarancja bankowa w praktyce

Kategoria
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Gwarancja bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja bankowa jest niezbędna przy większości procesów inwestycyjnych.

 

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.

 

Szkolenie kierujemy do pracowników firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane. W szczególności udział w zajęciach będzie przydatny dla pracowników odpowiedzialnych za kontakty handlowe oraz za przygotowanie,  sporządzanie i zawieranie umów z kontrahentami.

 

Metodologia szkolenia:

 • analiza przepisów w oparciu o przykłady wraz z praktycznymi wskazówkami pozwalającymi na ich właściwą interpretację i wykorzystanie,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • analiza sytuacji podanych przez uczestników,
 • praca z dokumentami.

 

Program szkolenia:

Charakterystyka przepisów dotyczących gwarancji bankowych.
 

Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej:
 

  1. Podstawa udzielenia gwarancji bankowej,
  2. Forma zlecenia udzielenia gwarancji,
  3. Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji.
    

Zawarcie i treść umowy gwarancji:
 

  1. Zawarcie umowy gwarancji,
  2. Forma gwarancji bankowej,
  3. Przyrzeczenie udzielenia gwarancji,
  4. Przekazanie gwarancji beneficjentowi,
  5. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego:
    
   • Strony umowy gwarancji,
   • Uczestnicy stosunku gwarancyjnego,
     
  6. Treść gwarancji bankowej:
    
   • Miejsce i data wystawienia gwarancji,
   • Beneficjent gwarancji,
   • Tytuł gwarancji i jej numer,
   • Preambuła gwarancji,
   • Oznaczenie stron umowy gwarancji,
   • Zakres obowiązków i uprawnień banku jako gwaranta,
   • Termin obowiązywania gwarancji,
   • Klauzula obniżenia sumy gwarancyjnej,
   • Określenie formy żądania zapłaty i sposobu przekazania go gwarantowi,
   • Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji,
   • Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji,
   • Podpis gwaranta.
     
  7. Zmiany w treści gwarancji.
    

Rodzaje gwarancji bankowych:
 

  1. Gwarancja dobrego wykonania umowy,
  2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi,
  3. Gwarancja zwrotu zaliczki,
  4. Gwarancja wypłaty zaliczki,
  5. Gwarancje przetargowe,
  6. Gwarancja spłaty kredytu,
  7. Gwarancja zapłaty weksla.
    

Roszczenia z gwarancji:
 

  1. Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta,
  2. Roszczenia beneficjenta gwarancji:
    
   • forma żądania zapłaty,
   • termin zgłoszenia żądania zapłaty.
     
  3. Żądanie „płać lub przedłuż gwarancję”,
  4. Przesłanki zapłaty sumy gwarancyjnej:
    
   • nieziszczenie się gwarantowanego rezultatu
   • przedłożenie określonych dokumentów,
   • przedłożenie orzeczenia sądu,
   • klauzula zapłaty „na pierwsze żądanie”.
     
  5. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta,
  6. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji.
    

Wygaśnięcie gwarancji:
 

  1. Zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie gwarancji,
  2. Wypowiedzenie umowy gwarancji.
    

Sposoby przeniesienie praw z gwarancji.
 

Przedawnienie roszczeń z gwarancji.
 

Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.
 

Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

 

Wykładowca:

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Termin / Lokalizacja
 1. 21.08.2020 / Warszawa / ONLINE
 2. 16.10.2020 / Warszawa / ONLINE
 3. 11.12.2020 / Warszawa / ONLINE
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
Zgłoszenie
Gwarancja bankowa w praktyce
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.