menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Trening kompetencji dla nowych menedżerów

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Specjaliści awansujący na stanowisko menedżerskie, Menedżerowie z krótkim stażem na stanowisku, Menedżerowie chcący poprawić swoje relacje z zespołem, Menedżerowie dążący do pogłębienia swoich kompetencji przywódczych, Pracownicy działu HR, Osoby przygotowywane specjaliści awansujący na stanowisko menedżerskie, menedżerowie z krótkim stażem na stanowisku, menedżerowie chcący poprawić swoje relacje z zespołem, menedżerowie dążący do pogłębienia swoich kompetencji przywódczych, pracownicy działu HR, osoby przygotowywane do objęcia stanowiska kierowniczego, menedżerowie/kierownicy, którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę na temat zarządzania.
Program
PROGRAM I ĆWICZENIA

1. Świadomy wybór stylu kierowania:

 • case study,
 • model społeczny Mc Gregor`a, 
 • style kierowania - przywództwo sytuacyjne Hersey`a i Blanchard`a. 

2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera:

 • odpowiedzialność lidera i jego rola,
 • podstawowe różnice między managerem a liderem,
 • kompetencje firmowe, zawodowe i interpersonalne,
 • budowanie autorytetu nieformalnego i jego znaczenie na wywieranie wpływu. 

3. Organizacja pracy własnej:

 • rodzaje „pożeraczy czasu”, 
 • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • sposoby przeciwdziałania „pożeraczom”. 

4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników:

 • odpowiedzialna organizacja i prowadzenie zebrań, 
 • doskonalenie pracowników - metody,
 • planowanie bieżących działań doszkalających – reagowanie na problemy. 

5. Motywowanie i ocenianie:

 • motywacja jako proces, 
 • rola lidera w motywowaniu i kształtowaniu postaw, 
 • techniki motywacyjne i ich efektywność w perspektywie lat 2014-2020.

6. Typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania:

 • rozmowa dyscyplinująca, 
 • rozmowa oceniająca, 
 • ocena pracownika w modelu kompetencyjnym. 

7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań:

 • planowanie strategiczne i krótkookresowe, 
 • reguły planowania, 
 • narzędzia planowania. 

8. Praca zespołowa:

 • zalety i wady, 
 • zasady budowania zespołów zadaniowych, 
 • dobór członków zespołu i rola lidera, 
 • zapobieganie błędom w pracy zespołowej. 

9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna, 
 • obieg informacji w firmie a rodzaje barier komunikacyjnych, 
 • rola informacji zwrotnej w zarządzaniu. 

10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem:

 • zarządzanie lękiem a zarządzanie stresem – różnice funkcjonalne, 
 • koszty konfliktu w przedsiębiorstwie, 
 • techniki rozwiązywania konfliktów.

Ćwiczenia: 

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające  na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości  sytuacji zostaje analizie wraz z   podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,
d) dyskusje –  zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również  dyskusje wielokrotne,
e) kwestionariusze/testy – służące  ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Prowadzący
trener TQMsoft, specjalista – praktyk
Forma
otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta) Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach
Czas trwania
2 dni x 7 godzin
Termin / Lokalizacja
 1. 29.08.2022 / Kraków / online
 2. 03.10.2022 / Kraków / online
 3. 01.12.2022 / Kraków / online
Cena
1900 PLN netto / os.
Zgłoszenie
Trening kompetencji dla nowych menedżerów
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu.
Zdobyta wiedza
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności: Po ukończeniu warsztatu uczestnik nauczy się: - definiować działania jakie musi podjąć lider aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby, - rozpoznawać najefektywniejszy styl kierowania wskazany do zastosowania wobec poszczególnych pracowników i zespołu, - dokonywać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej, - dokonywać praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych, - dokonywać doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki, - zastosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych - główne motywatory i czynniki higieny, - dokonywać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych, - budować program motywowania własnego personelu, - planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu, - sprawnie przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, - kontrolować postępy w wykonywaniu prac wśród pracowników, - udzielać konstruktywnej krytyki i informacji zwrotne, - określać potrzeby podwładnych wpływających na efektywność pracy, - przygotowywać i przeprowadzać rozmowę oceniającą, - dokonywać syntezy końcowej i formułować decyzje w oparciu o wyniki oceny, - efektywnie wykorzystywać wyniki oceny do kierowania pracą i rozwojem podwładnych, - określać swoje słabe i mocne strony w dotychczasowym stylu delegowania, - planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu TQMsoft
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.