menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
• kierownicy ds. zaopatrzenia lub zakupów, • specjaliści ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach, • specjaliści ds. sieci/łańcuchów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami, • branżyści i kupcy, analitycy rynków surowcowo-materiałowych, • koordynatorzy zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, specjaliści komórek indeksacji materiałowej, • specjaliści ds. gospodarki materiałowej działów: utrzymania ruchu, serwisowych oraz remontów i napraw, • kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków logistyki przedsiębiorstwa zajmujący się m. in.: • planowaniem zapasów materiałowych, • kontrolą wyników i kosztów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej.
Program


POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis i cele szkolenia
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ materiałowy. Bazujące na przypadkach przedsiębiorstw obliczenia pomogą zapewnić koordynację działań gospodarki materiałowej, transportu i realizacji dostaw, planowania zapasów i magazynowania, z procesami produkcji, utrzymania ruchu, remontów i napraw. Znaczący udział kosztów zakupu i zaopatrzenia w sprzedawanych towarach lub produkowanych wyrobach, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i sposobów realizacji dostaw, poziomów zapasów i miejsc magazynowania. Wykonywane analizy rachunkowe pomogą w zrozumieniu wpływu zaopatrzenia na koszty procesów logistycznych i produkcyjnych. Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.

Korzyści dla uczestników
•    rozszerzenie wiedzy o organizacji procesów zakupu i zaopatrzenia materiałowego,
•    poznanie wpływu procesów zaopatrzenia na procesy logistyczne i produkcyjne,
•    poznanie metod i narzędzi planowania zapotrzebowania materiałowego,
•    nabycie umiejętności analizy efektywności przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw (wewnętrznym i zewnętrznych),
•    umiejętność wykonywania analizy struktury i kosztów zapasów,
•    uzyskanie wiedzy potrzebnej do optymalizacji zapasów - w tym zapasów bezpieczeństwa i zapasów sezonowych,
•    poznanie narzędzi umożliwiających wykrywanie i analizę przypadków "dzikiego" popytu,
•    poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
•    umiejętność budżetowania i wykonania analiza kosztów zaopatrzenia.Program szkolenia

1.    Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
•    uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
•    integracja i współdziałanie działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej z innymi działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
•    planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji (S&P),
•    punkt rozdziału a strategie zarządzania materiałem,
•    indeks materiałowy - zastosowanie w zintegrowanych systemach informatycznych,
•    struktura wyrobu, marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu,
•    mechanizm MRP - przykład kalkulacji.

2.    Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów:
•    analiza procesu zaopatrzenia,
•    organizacja zaopatrzenia - strategie wyboru dostawców,
•    procedura kwalifikacji, kryteria selekcji i metody oceny dostawców,
•    kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji,
•    składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów,
•    planowanie transportu w procesie realizacji dostaw, kalkulacja kosztów transportu w zaopatrzeniu materiałowym.

3.    Przepływy materiałów i zapasy:
•    proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie,
•    planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych,
•    planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych,
•    systemy planowania zamówień i dostaw,
•    punkt rozdziału - elastyczność, czas reakcji a możliwości przedsiębiorstwa,
•    współpraca z dostawcami - korzyści i zagrożenia w JiT i VMI,
•    czynniki kształtowania zapasów - mechanizmy w PULL i PUSH,
•    analiza poziomów (wielkości) zapasów,
•    czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
•    wielkość zapasów bieżących, metody optymalizacji,
•    poziom zapasów bezpieczeństwa, wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów,
•    ABC i XYZ - zastosowanie na przykładzie kalkulacji,
•    koszty zapasów, podział i analiza.

4.    Kalkulacja kosztów zaopatrzenia i analiza wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa:
•    analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia – terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas,
•    organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia,
•    ewidencja kosztów zaopatrzenia w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa,
•    kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia,
•    budżetowanie gospodarki materiałowej,
•    budżetowanie działu zaopatrzenia - przykład kalkulacji,
•    analiza wartości w procesie zaopatrzenia.

5.    Narzędzia organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
•    system informatyczny gospodarki materiałowej,
•    zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability,
•    elektroniczna wymiana danych - potencjał i zasady organizacji.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Forma
• omówienie i analiza przypadków gospodarki materiałowej i zaopatrzenia - 20%, • narzędzia, metody, procedury, formuły planowania zaopatrzenia - 40%, • ćwiczenia i analizy rachunkowe, interpretacje i analizy scenariuszy realizacji - 40%.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 24.09.2020 / Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
  2. 03.12.2020 / Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
  3. 25.06.2020 / Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Cena
1440 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.