menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kierowniczej kadry przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cele szkolenia


Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących organizacji funkcjonowania magazynów, wyposażenia technicznego, procesów składowania i manipulacji towarów, metod kompletacji, zarządzanie magazynami oraz kosztów procesów składowania i manipulacji towarów. Całość zadań szkoleniowych jest podporządkowana poprawie funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu możliwości składowania i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej, tj.:
•    opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach,
•    zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
•    określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
•    określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń,
•    kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
•    podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
•    dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia,
•    określenie rodzaju kosztów magazynowania i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
•    analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

Dzień I - "Organizacja gospodarki magazynowej i realizacja operacji magazynowych"

1.    Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej:
•    zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

2.    Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie:
•    relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
•    zakresy obowiązków,
•    odpowiedzialność osób funkcyjnych,
•    obieg informacji,
•    uwarunkowania funkcjonowania.

3.    Poziom i asortyment zapasów:
•    podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
•    charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania,
•    dostosowanie wyposażenia technicznego do rodzaju zapasów.

4.    Technologia operacji magazynowych:
•    charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
•    organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
•    dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

5.    Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
•    dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
•    uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
•    praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

6.    Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:
•    rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
•    dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
•    metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
•    realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
•    błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych,
•    rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

Dzień II - "Organizacja gospodarki magazynowej i realizacja operacji magazynowych"

1.    Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:
•    metoda stałych miejsc składowych,
•    metoda wolnych miejsc składowych,
•    metody mieszane,
•    metody kompletacji zapasów.

2.    Metody składowania zapasów:
•    organizacja tradycyjnych metod składowania,
•    nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
•    rozmieszczenie zapasów w magazynach.

3.    Wyposażenie techniczne magazynów:
•    certyfikaty urządzeń wyposażenia technicznego magazynów,
•    zasady doboru wyposażenia technicznego.

4.    System wymiarowy opakowań usprawniający międzynarodowy obrót materiałowy:
•    unormowania normatywne dotyczące systemu wymiarowego opakowań,
•    określenie i podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.

5.    Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych:
•    akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
•    wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
•    organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
•    obowiązki pracodawcy i pracowników,
•    zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Dzień III - "Przeprojektowanie magazynów istniejących i projektowanie nowych obiektów"

1.    System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
•    zasady znakowania ładunków w magazynach,
•    oznakowanie miejsc składowania zapasów,
•    organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN,
•    wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach - technika RFID.

2.    Normatywy projektowe (międzynarodowe) wykorzystywane w gospodarce magazynowej:
•    potrzeby przestrzeni składowej,
•    analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów,
•    analiza zapotrzebowania na poszczególne rodzaje urządzeń technicznych.

3.    Przeprojektowanie magazynów istniejących:
•    zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczenia towarów w magazynie,
•    zasady przeprojektowania,
•    obliczenie i optymalizacja przestrzeni składowej i innych stref w magazynie,
•    wybór optymalnego wariantu rozwiązania z określeniem potrzeb sprzętowych.

4.    Projektowanie magazynów nowo planowanych:
•    zasady stosowane przy projektowaniu nowych magazynów,
•    optymalizacja wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych,
•    warianty rozwiązań przy projektowaniu nowych magazynów.

5.    Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów:
•    opracowanie rozwiązań usprawniających działanie w magazynach, wdrożenie opracowanych rozwiązań w magazynach,
•    ocena przyjętych usprawnień.

Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
24 godziny dydaktyczne - 3 dni
Lokalizacja
Cena
1810 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.