menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Analiza FMEA maszyn

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
• konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania; •liderzy, kierownicy, uczestnicy projektów wdrożeniowych/uruchomieniowych maszyn; • osoby odpowiedzialne za odbiór / przygotowanie parku maszynowego dla procesu produkcji; • osoby nadzorujące projektowanie maszyn, narzędzi, oprzyrządowania u dostawców; • liderzy i członkowie zespołów MFMEA; • inżynierowie zajmujący się analizą niezawodności maszyn, służby utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za procedury utrzymania ruchu; • osoby odpowiedzialne, za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni.
Program

PRZEDMIOT SZKOLENIA

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad (FMEA) dla wyposażenia produkcyjnego – maszyn, narzędzi i oprzyrządowania (Machinery Failure Mode and Effects Analysis – MFMEA) wg wytycznych AIAG (MFMEA1st Edition 2001). Organizacja i zasoby. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze, powiązania z procedurami utrzymania ruchu. Skale ocen ryzyka, nowe wskaźniki, rezygnacja ze Wskaźnika Poziomu Ryzyka (ang. RPN). Identyfikacja potrzeb, planowanie i ocena skuteczności działań doskonalących, optymalizacja utrzymania ruchu. Porównanie MFMEA z FMEA procesu produkcyjnego (PFMEA). Miniwykłady, analizy przykładów, ćwiczenia w zespołach problemowych.

 PROGRAM I ĆWICZENIA

1. Zapewnienie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA, cele i potencjalne korzyści wynikające ze stosowania FMEA, niezbędne zasoby, dokumenty, rola zespołu, warunki powodzenia. 

2. FMEA dla konstrukcji (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyn (MFMEA) – ogólne porównanie celów i zakresów. 

3. MFMEA w wykonaniu dostawcy maszyn a MFMEA w wykonaniu użytkownika maszyn – porównanie celów. 

4. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA – dokumenty i zapisy, analiza funkcjonalna maszyny. 

5. Formułowanie wad, przyczyn i skutków w analizie MFMEA, identyfikacja środków kontrolnych/sterujących w nadzorowaniu maszyn (detekcja a prewencja). 

6. Narzędzia pomocnicze (analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why). 

7. Skale doboru wskaźników oceny ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence). W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych AIAG - MFMEA 1st Edition 2001; interpretacja i krytyka WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number), nowe propozycje wskaźników ryzyka (SOD, SD, SO), wspomaganie oceny ryzyka za pomocą skal ocen PFMEA. 

8. Projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań: działania adresowane skutkom, działania adresowane wadzie, działania adresowane przyczynie, działania detekcyjne a prewencyjne, doskonalenie konstrukcji maszyn, procedur prewencyjnego utrzymania ruchu i przeglądów okresowych maszyn. 

9. Dane wyjściowe PFMEA: raportowanie stanu zagrożeń i wnioskowanie nt. priorytetów poprawy jakości / niezawodności parku maszynowego – analiza Pareto, histogramy, rankingi, macierze ryzyka. 

10. MFMEA i PFMEA – szczegółowe porównanie celów i zakresów, dyskusja przypadku. 

Ćwiczenia: 

• Kryteria podejmowania decyzji dot. nadzorowania maszyn – analiza przykładu dla myjki ciśnieniowej. 

• Wykonanie fragmentu MFMEA dla wybranej maszyny 

– praca w zespołach: 

- analiza funkcjonalna maszyny, 

- ocena bieżącego stanu zagrożeń dla wybranego pod/systemu/komponentu maszyny, 

- plan, hipotetyczna realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących, - dyskusja wyników (pośrednich i końcowych) na forum całej grupy. 

Uwaga dotycząca szkoleń otwartych: w ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy MFMEA dla podzespołu/części zaproponowanej przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2¸3 osoby. 

Prowadzący
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością
Forma
Szkolenie otwarte lub zamknięte (na życzenie Klienta) Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach.
Czas trwania
3 dni x 8 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 02.09.2019 / Kraków
Cena
1950 PLN netto/1 os
Zgłoszenie
Analiza FMEA maszyn
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zdobyta wiedza
• uzyskanie umiejętności prowadzenie skutecznych analiz MFMEA; • poznanie metody pozwalającej na radykalne obniżenie kosztów (złej) jakości i kosztów produkcji wynikających z awaryjności maszyn i nieoptymalnych procedur ich nadzorowania; • możliwość zapoznania się z podejściem do MFMEA prezentowanym przez Uczestników z różnych firm produkcyjnych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu TQMsoft
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.