menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zgody wodnoprawne, ryzyko i plan bezpieczeństwa wodnego oraz inne kluczowe zmiany w nowym Prawie wodnym

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przedstawimy zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej w świetle przepisów nowej ustawy Prawo wodne. Omówimy m.in. zmiany w zakresie pozwoleń wodnoprawnych a także zmiany we właściwościach organów (utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".)

Szkolenie polecamy podmiotom korzystających z wód m.in.:

 • pobierającym wodę powierzchniową lub podziemną,
 • wprowadzającym ścieki do wód/ziemi/kanalizacji,

a także pracownikom urzędów administracji różnego szczebla.

 

Program szkolenia:

 

 1. Wprowadzenie:
   
  • status i zadania PGW ,,Wody Polskie”,
  • instrumenty zarządzania zasobami wodnymi,
  • zasady korzystania z wód,
  • usługi wodne.
    
 2. Specyfika poszczególnych zgód wodnoprawnych.
   
 3. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego:
   
  • dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi,
  • operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu.
    
 4. Postępowanie w sprawie wydania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
   
 5. Strony postępowania wodnoprawnego – nowe zasady.
   
 6. Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
   
  • rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
  • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
  • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
  • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
    
 7. Ocena wodnoprawna.
   
 8. Decyzje zwalniające.
   
 9. Ryzyko w funkcjonowaniu systemów zaopatrzenia w wodę i plany bezpieczeństwa wodnego.
   
 10. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja  urządzeń wodnych.
   
 11. Instrumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami.
   
 12. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.
   
 13. Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego.
   
 14. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami.
   
 15. Przepisy przejściowe i dostosowujące w kontekście nowej ustawy Prawo wodne.
   
 16. Pytania i odpowiedzi.

 

Wykładowca:

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie - organizacji samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej. Partner i szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMMLegal Adwokaci sp.k. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących funkcjonowania spółek komunalnych, gospodarki wodnej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów funkcjonujących w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii.

Trener realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych z zakresu m. in. prawa ochrony środowiska, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gospodarki wodnej, usuwania drzew i krzewów, gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktywny uczestnik blisko trzydziestu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor ponad stu opracowań naukowych i naukowo-praktycznych poświęconych  m. in. gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.


Więcej informacji: 

https://www.jgt.pl/szkolenia,zgody-wodnoprawne-zws.html

Termin / Lokalizacja
 1. 27.06.2018 / Warszawa
Cena
690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

 1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia