menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Praktyczne aspekty stosowania RODO w jednostkach oświatowych – warsztaty

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program
1. Wprowadzenie do nowych instytucji i definicji
a. zmiany w analizie pojęć: dane osobowe, klasyfikacje danych osobowych (dane zwykłe, wrażliwe), przetwarzanie danych osobowych, powierzenie a udostępnienie danych osobowych,
b. jak klasyfikować i chronić dane uczniów, pracowników, rodziców i opiekunów prawnych uczniów/dzieci
c. zbiory danych osobowych w placówkach oświatowych, zasady identyfikacji zbiorów,
d. nowe przepisy krajowe dotyczące danych osobowych pracowników i kandydatków – jakich danych można żądać bez zgody/za zgodą pracownika/kandydata?
e. nowe pojęcia i instytucje: profilowanie i jego skutki, pseudonimizacja danych osobowych, rozliczalność, rejestr czynności przetwarzania, inspektor ochrony danych, zakres „prawa do bycia zapomnianym", prawo do niepodlegania profilowaniu, kodeksy postępowań i procedury certyfikacji.
f. podmioty dokonujące czynności na danych: ADO, współadministrator, procesor (podmiot przetwarzający), inspektor ochrony danych; dyrektor szkoły/przedszkola jako ADO, nowe obowiązki dyrektora placówki (zabezpieczenie danych, minimalizacja, rozliczalność)
g. inspektor ochrony danych (IOD) a administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)? Czy IOD zastąpi ABI? Jak wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Zadania inspektora danych. Kwalifikacje wymagane od inspektora ochrony danych. Procedura zgłoszenia inspektora ochrony danych. Zadania podmiotu przetwarzającego dane (procesora)
2. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych – na jakich przesłankach oparte jest przetwarzanie danych w placówkach oświatowych. Kiedy trzeba uzyskać zgodę, a kiedy dopuszcza się przetwarzanie na innych podstawach:
a. Zgoda osoby, której dane mają być przetwarzane
b. Realizacja umowy
c. Obowiązek prawny
d. Interes publiczny
e. Interes administratora danych osobowych
f. Jak konstruować oświadczenia o wyrażeniu zgody – warsztat; realizacja wymogu wyraźnego potwierdzenia
g. Rozszerzony obowiązek informacyjny – konstruowanie klauzul, identyfikacja klauzul nieprawidłowych. Czy informować o profilowaniu?
3. Zwiększona ochrona osób fizycznych - domyślna ochrona danych, prawo do wglądu, sprostowania, usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo sprzeciwu, przenoszenia danych i uzyskania informacji o profilowaniu.
4. Jak chronić dane osobowe dzieci? Nowe wytyczne ochrony w RODO. Zabezpieczenie danych wrażliwych i dopuszczalność ich przetwarzania (dane o stanie zdrowia etc.). Nowe regulacje w przepisach krajowych.
5. Ważność udzielonych upoważnień. Jakie treści powinny znaleźć się w upoważnieniu? Odbiorcy upoważnień. Kazus – upoważnienie z nieprawidłowo zidentyfikowanymi zbiorami danych osobowych. Tworzenie prawidłowego upoważnienia. Zarządzanie uprawnieniami w praktyce.
6. Dokumentacja wewnętrzna a wymogi RODO. Dostosowanie dotychczasowej dokumentacji czy stworzenie nowej? Nowa dokumentacja: strategia bezpieczeństwa, procedury identyfikacji, analiza ryzyka, plany awaryjne, polityki. Jak stworzyć zgodną z RODO dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych. Jak uwzględnić w dokumentacji ochronę domyślną i ochronę na etapie projektowania.
7. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy na pewno powierzenie –powierzenie a udostępnienie danych (konkursy, zawody, wycieczki etc.). Analiza przykładowych umów powierzenia, identyfikacja umów nieprawidłowych. Konstrukcja prawidłowej umowy powierzenia danych osobowych.
Prowadzący
dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej z siedzibą w Warszawie oraz Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej (własność intelektualna, prawo administracyjne i celne, obsługa celna, umowy celne, prawo gospodarcze), zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT w zakresu prawa umów (analiza i konsultacje w zakresie umów i porozumień handlowych) i konkurencji, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa IT. Trener z zakresu prawa prasowego, ochrony własności intelektualnej, zagadnień prawnych, prawa IT; trener projektów unijnych o tematyce praw autorskich i własności intelektualnej (POKL – Kreatorzy Innowacji, POKL – Sniffer Dog), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych. Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach gospodarczych. Praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji, z doświadczeniem praktycznym związanym z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz usługami consultingowymi z zakresu danych osobowych i dostępu do informacji, zarejestrowany jako zewnętrzny ABI w bazie GIODO.
Termin / Lokalizacja
  1. 12.04.2018 / Warszawa
Cena
459 PLN+23% VAT
Zgłoszenie
Praktyczne aspekty stosowania RODO w jednostkach oświatowych – warsztaty
W cenę wliczono
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Cena nie obejmuje zakwaterowania.
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Organizator
Centrum Szkoleń EUreka s.c. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

  1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia