menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zmiany w podatkach i środkach trwałych w 2018 roku

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
dowolny
Wymagania wstępne
Brak
Program

Zmiany w podatkach w 2018 roku.

 

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1. Podsumowanie zmian wprowadzonych do ustawy o CIT w 2017 r., w tym m.in.:
- płatności gotówkowe a koszty podatkowe,
- obowiązki płatnika a miejsce świadczenia usług przez nierezydentów,
- opodatkowanie wkładów niepieniężnych,
- obniżona stawka podatkowa (15%),
- ulga na działalność badawczo-rozwojową,
- jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100.000 zł,
2. Zasady kwalifikacji przychodów i kosztów podatkowych na przełomie roku podatkowego.
3. Pobór podatku u źródła (należności licencyjne, odsetki, zakup usług niematerialnych, dywidendy).
4. Obowiązki podatników i płatników CIT związane z zamknięciem roku.
5. Przewidywane zmiany w CIT na 2018 r., w tym m.in.
- wprowadzenie nowego źródła przychodów z zysków kapitałowych,
- opodatkowanie podatkowych grup kapitałowych
- opodatkowanie obrotu wierzytelnościami,
- ograniczenia w zakresie prawa obciążania kosztów podatkowych wydatkami na

   zakup usług niematerialnych,
- koszty podatkowe a finansowanie dłużne,
- minimalny podatek dochodowy (od wartościowych nieruchomości).

II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH    

1. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze płatnika podatku PIT związane z zamknięciem roku.
2. Najważniejsze, wybrane zmiany w przepisach ustawy o PIT obowiązujące od 2018 roku.              

III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Split payment - metoda podzielonej płatności :

- na czym polega?

- czy trzeba, czy można ją stosować?

- w jaki sposób wpływa na regulowanie zobowiązań podatkowych i rozliczenia z   

  kontrahentami?

- jak wpływa na zasady funkcjonowania rachunków bankowych podatnika?

- jakie są możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT? - - warunki należytej staranności podatnika i ich wpływ na ocenę prawa do

  odliczenia podatku naliczonego dokonywaną przez organ podatkowy,

2. JPK w 2018 r.

3. Rozszerzenie zakresu zastosowania opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych

4. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT – 30% albo 100% („dodatkowa sankcja w VAT”),

5. Zmiany zasad rejestracji podatników jako podatników VAT czynnych; odpowiedzialność solidarna pełnomocnika rejestrującego podatnika za zaległości podatkowe tego podatnika,

6. Zmiany zasad wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych

7. Zmiany zasad odpowiedzialności nabywcy za zaległości w VAT sprzedawcy i praktyka ich stosowania.

8. Rozszerzenie zasad odpowiedzialności karnej za podatki i wystawianie oraz posługiwanie się „pustymi fakturami”.

 

Prowadzący
Ilona Bienias, Marcin Szymankiewicz
Forma
wykład
Termin / Lokalizacja
  1. 06.03.2018 / Zakopane
Cena
1850 PLN netto / 4 dni
Zgłoszenie
Zmiany w podatkach i środkach trwałych w 2018 roku
W cenę wliczono
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, 3 noclegi w hotelu Sośnica, pełne wyżywienie
Certyfikaty
TAK
Organizator
Inter-Framax - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

  1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia