menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy jednostek samorządowych, - Pracownicy administracji publicznej, - Osoby odpowiedzialne za publikację informacji, - Osoby zainteresowane powyższą tematyką
Wymagania wstępne
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.
Program
PROGRAM SZKOLENIA

1.    Dostęp do informacji publicznej  - założenia podstawowe
2.    Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej i rozgraniczenie trybów ich udzielania (inf. o środowisku, inf. Infrastruktury przestrzennej itp.)
3.    Pojęcie informacji publicznej

•    „Informacja” a „dokument”,  „dokument urzędowy”
•    każda informacja „o sprawach publicznych”
•    Przykłady informacji uznanych za „informacje publiczne”  w orzecznictwie sądów administracyjnych

4.    Kto jest zobowiązany do gromadzenia  i udostępniania informacji publicznej?

•    „władze publiczne”
•    Organ administracji publicznej,  
•    Inne podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym
•    Czy sądy, prezydent RP i ciała doradcze  mieszczą się w  kategorii „władz publicznych”?

5.    Forma gromadzenia i  udostępnienia informacji publicznej

•    Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej? (BIP)
•    Prowadzenie BIP (częstotliwość aktualizacji danych, obowiązek opatrzenia informacji informacjami)
•    Czy istnieją sankcje za nieprowadzenie lub wadliwe prowadzenie BIP dla organu lub dla pracowników?
•    Interfejs BIP, metadane, standard WACG 2.0

6.    Centralne Repozytorium Informacji Publicznych

•    Czym jest CRIP?
•    Kto jest zobowiązany dostarczać dane do CRIP?

7.    Inne formy udostępnienia informacji publicznych

•    Wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w miejscach ogólnie dostępnych
•    zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją w miejscach ogólnie dostępnych

8.    Udostępnianie informacji publicznej na wniosek  - WARSZTATY połączone z analizą orzecznictwa sądów administracyjnych

•    Kiedy udostępnienie następuje na wniosek?
•    Kto może złożyć wniosek? (cudzoziemiec, małoletni itp.?)
•    Forma wniosku  (pisemny, ustny, w wersji elektronicznej)
•    Treść wniosku, treść żądania, uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
•    Forma udostępnienia informacji publicznej (wydruk, skan, kserokopia)

9.    Opłata za udostępnienie  informacji publicznej  - WARSZTATY połączone z analizą orzecznictwa sądów administracyjnych

•    Sposób wyliczenia wysokości należnej opłaty (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
•    „Zaliczkowanie” udostępnienia informacji publicznej a dyscyplina finansów publicznych
•    Urzędowy „cennik” stawek opłat – niekonstytucyjny?
•    Forma prawna określenia wysokości opłaty  (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia
•    Opłata skarbowa, opłata „za zgodność z oryginałem”

10.    Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej

•    Pojęcie bezczynności – kiedy organ nie jest bezczynny?
•    Środki prawne przysługujące wnioskodawcy i organowi
•    Koncepcja „nękania” organu wnioskami i  brak ochrony prawnej w krajowym porządku prawnym

11.    Terminy na udostępnienie informacji publicznej

•    Bez zbędnej zwłoki
•    14 dni, 2 miesiące – termin instrukcyjny czy zawity?
•    Czy można zawiesić postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej?

12.    Odmowa udostępnienia informacji publicznej WARSZTATY połączone z analizą orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk GIODO

•    Test „szkody” i test „ważenia interesów”
•    Ochrona informacji niejawnych
•    Ochrona danych osobowych
•    Ochrona praw autorskich
•    Inne tajemnice ustawowo chronione
•    Koncepcja „dokumentu wewnętrznego”

13.    Udostępnianie informacji publicznej przetworzonej
•    Sposób rozumienia informacji przetworzonej w dyrektywie „re-use”
•    Informacja przetworzona w udip
•    Interes publiczny a interes społeczny i jego ocena przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji
•    Kiedy informacja publiczna „prosta” staje się informacją „przetworzoną”? (analiza orzecznictwa sądów administracyjnych)
•    Sposób wyceny kosztów udostępnienia informacji publicznej przetworzonej

14.    Egzekucja opłat za udostępnienie informacji publicznej prostej i przetworzonej
15.    Sankcje za nieudostępnienie informacji publicznej

 Terminy:

- 27.11.2017 - Łódź

- 25.01.2018 - Poznań

- 15.03.2018 - Lublin

- 24.05.2018 - Warszawa

PLAN SZKOLENIA:
godz. 9.00 - 11.15 /Rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./

Prowadzący
Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.
Forma
Warsztaty na poziomie zaawansowanym – ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza przypadków, omówienie zmian w przepisach oraz orzeczeń, konsultacje, dodatkowo mini-prezentacje.
Czas trwania
7 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 27.11.2017 / Łódź
  2. 25.01.2018 / Poanań
  3. 15.03.2018 / Lublin
  4. 24.05.2018 / Warszawa
Cena
350-500 zł netto
Zgłoszenie
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W cenę wliczono
- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie
Zdobyta wiedza
Uporządkowanie wiedzy, przekazanie rzetelnych informacji dotyczących prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej. Przedstawienie w sposób kompleksowy i praktyczny procedury udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem zagadnień najbardziej problematycznych. Objaśnienie prawnych aspektów.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

  1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia