menu Polecamy Newsletter Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zmiany Kodeksu Postępowania Administracyjnego od czerwca 2017 r. - aspekty prawne i praktyczne przebiegu postępowania administracyjnego

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
brak
Program
1. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego
1.1. Zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego (art. 7a, 8 § 2, 8a, 13, 15 i 16 § 3 k.p.a.)
1.2. Bezczynność organu a przewlekłość postępowania (art. 36-38 k.p.a., art. 52 § 2 i 53 § 4 p.p.s.a. i art.2 ustawy o sko)
1.3. Obowiązek wskazania niewypełnienia przesłanek warunkujących wydanie decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.)
1.4. Obowiązek rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony w sprawach dotyczących nałożenia obowiązku lub cofnięcia uprawnienia (art. 81a k.p.a.)
1.5. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a-122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.)
1.6. Zmiany w regulacji postępowania odwoławczego (art. 136 i 138 k.p.a.)
1.7. Sprzeciw od decyzji kasacyjnej (art. 64a-64e, art. 151a i art. 230 § 2 p.p.s.a.)
1.8. Postępowanie uproszczone (art. 163a - 163f k.p.a.)
1.9. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a-189k k.p.a.)
1.10.Europejska współpraca administracyjna (art. 260a - 260g)
1.11.Upoważnienia pracownika do załatwiania spraw (art. 268 a)
2. Zmiany w kpa, a zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
3. Pytania i odpowiedzi.
Prowadzący
Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, od 1997 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Ogólnoadministracyjnej, w latach 1995 – 1997 Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1998 – 2008 wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, od 2007 r. Przewodniczący Rady Naukowej Letnich Warsztatów Doktoranckich. Autor i współautor ponad 180 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos), w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Forma
szkolenie otwarte
Czas trwania
9.30-14.30
Termin / Lokalizacja
  1. 09.11.2017 / Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
Cena
580 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Zmiany Kodeksu Postępowania Administracyjnego od czerwca 2017 r. - aspekty prawne i praktyczne przebiegu postępowania administracyjnego
W cenę wliczono
Cena zawiera: - uczestnictwo w szkoleniu - ponad 6 godzin dydaktycznych, - materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze, - dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, - poczęstunek.
Certyfikaty
certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Szczecin Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Treść zapytania
Anti-spam

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.