menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

Dzień 1 24 sierpnia 2017

NOWOCZESNA OBSŁUGA ZARZĄDU POD KĄTEM POSIEDZEŃ, PROTOKOŁÓW I UCHWAŁ, ZMIANY W PRZEPISACH, KONTRAKTY HANDLOWE, REGULAMINY, DOKUMENTACJA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Ekspert:  dr Radosław L. Kwaśnicki, mec. Anna Adamczyk

09.00 - 9.30 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata 
9.30 Rozpoczęcie zajęć

NOWOCZESNA OBSŁUGA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

 • Praca między posiedzeniami
 • Zwoływanie posiedzeń
 • Trudne momenty podczas posiedzeń
 • Jak sprawnie i legalnie sporządzić protokół z posiedzenia?
 • Najczęstsze potknięcia i jak im zapobiegać
 • Czy można podjąć uchwałę "post factum" i jakie są tego skutki?
 • Case study: upadłość spółki jako konsekwencja braku uchwały rady nadzorczej

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH W OBSŁUDZE ORGANÓW SPÓŁKI

 • Nowelizacja w prawie, a ich wpływ na działania organów spółki – jak interpretować zmiany?
 • Jakie nieprawidłowości mogą wystąpić w stosowaniu przepisów KSH, KC oraz innych przepisów? Co wywołuje sporne kwestie?
 • Bezwzględność przepisów, a swoboda wewnętrznych regulacji
 • Praktyki prawno-formalne pozakodeksowe – jak usprawniać obsługę zarządu?

KONTRAKTY HANDLOWE REALIZOWANE Z RAMIENIA ZARZĄDU, DZIAŁANIA  PEŁNOMOCNIKÓW

 • Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?
 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
 • Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?
 • Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy
 • Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?
 • CASE STUDY: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień
 • CASE STUDY: Skutki błędów w umowach handlowych

REGULAMIN ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • Uprawnienia i zadania zarządu/rady nadzorczej według regulaminów
 • Kluczowe zapisy w regulaminach, a zapisy sprzeczne z KSH lub statutem/umową spółki

ORGANIZACJA DOKUMENTÓW W SPÓŁCE, OBIEG DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ

 • Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentów spółki – case study
 • Przyjmowanie dokumentów przychodzących do spółki
 • Rejestrowanie dokumentów oraz ich ewidencja
 • Przekazywanie dokumentów pracownikom firmy
 • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów - uprawnienia
 • Utrudnienia, niekompletna dokumentacja w obiegu dokumentów, a skutki uchybień
 • Procedury obiegu dokumentów w formie elektronicznej, a w formie papierowej
 • CASE STUDY: Błędy na tle obiegu dokumentacji - rozwiązania

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE

 • Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych – regulacje prawne, a regulacje wewnętrzne
 • Rejestr zbiorów, a rola Administratora Bezpieczeństwa Danych Osobowych
 • Procedury w zakresie ochrony danych osobowych – dobre praktyki
 • CASE STUDY: Błędy w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • CASE STUDY: Najnowsze zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych, a ich wpływ na funkcjonowanie spółek 

16.00 Zakończenie zajęć


Dzień II 25 sierpnia 2017

AUTORYTET I WIZERUNEK, PROJEKT WŁASNEGO RYTMU DOBOWEGO, MINDFULNESS A STRES
Ekspert:  Maciej Zarembski

09.00 - 9.30 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata 
9.30 Rozpoczęcie zajęć

AUTORYTET I WIZERUNEK W ORGANIZACJI

 • Triada kompetencji w autoprezentacji – co decyduje o budowaniu wartości siebie i trwałego własnego utrzymywania pozytywnego wizerunku w organizacji?
 • Autorytet w relacjach społecznych i biznesowych (świadome kreowanie relacji)
 • Orientacja wizerunku na klienta zewnętrznego i wewnętrznego (studia przypadków)
 • Style komunikacji z rozmówcą/rozmówcami – co eksponuje styl i o czym informuje?
 • Gry i pułapki psychologiczne, jako przestroga przerysowanej autoprezentacji – czyli jak nigdy się nie zachowywać?

PROJEKT WŁASNEGO RYTMU DOBOWEGO W PRACY ZAWODOWEJ I KORZYSTANIE Z NIEGO

 • Jak budować własny rytm dobowy w oparciu o zasoby własne w codziennej pracy?
 • Portfele i portfolio zadań wykonywanych w rytmie dobowym (praca, projekty, terminy)
 • Projektowanie własnego  rytmu dobowego (rytmu pracy zawodowej) w ujęciu zwiększenia efektywności pracy w danym czasie
 • Budowanie planu zmiany działania w czasie w oparciu o zmianę rytmu działania w dobie (działania zawodowego)
 • Podstawowe narzędzia wspierające, jednak nie rozwiązujące problemów zarządzania sobą w czasie
 • Rola narzędzi operacyjnych jako potrzebna, ale nie niezbędna
 • Bycie, działanie i funkcjonowanie bez przepracowania i przytłoczenia obowiązkami
 • Wyzwania w przyszłości związane z Twoją efektywnością pracy w ograniczonym czasie

STRES, WPŁYW I UPODOBANIA NASZEGO UMYSŁU WZGLĘDEM NIEGO

 • Mindfulness a stres - różnice w radzeniu sobie w obliczu wyzwań zawodowych
 • Zachowania autoagresywne, a mierzenie się ze swoją ciemną stroną
 • Bezsenność, apatyczność, wypalenie, kortyzol adrenalina – co dalej?
 • Autodestrukcja, siła niszczenia a energia Twórcza. Ta sama moc, inny kierunek
 • Kiedy stres dokonuje zniszczeń i jakie mogą być tego efekty?
 • Kiedy nie wolno odcinać się od stresu?
 • Temperament
 • Jak stres zwiększa nasze możliwości, a jak staje się wrogiem naszej wydajności?
 • Kiedy ciało jest gotowe do walki z problemem…
 • Przeżyć to w pełni – inteligencja emocjonalna

16.00 Zakończenie zajęć

Prowadzący
dr Radosław L. Kwaśnicki Radca prawny; doktor nauk prawnych; Partner Zarządzający w Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy (www.rkkw.pl); Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego, w tym przyjaznych i wrogich przejęć spółek (a także obrony przed wrogimi przejęciami), często angażuje się w rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) a także staje na czele projektów akwizycyjnych oraz restrukturyzacyjnych; arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Przemysłowej (ICC) w Paryżu) Posiada duże doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad spółkami, w szczególności zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek kapitałowych (którym także przewodniczył); Redaktor oraz główny autor praktycznego podręcznika „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (C.H. Beck, Warszawa 2005 r.); współautor komentarza do prawa bankowego pod. red. F. Zolla (Zakamycze, Kraków 2005 r.); autor monografii pt. „Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych” (C.H. Beck, Warszawa 2010 r.); Redaktor naukowy oraz współautor praktycznego podręcznika „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 - 2009” (OIRP, Warszawa 2010 r.); autor ponad trzystu publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego m.in. w czasopismach „Prawo Bankowe”, „Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, „Puls Biznesu”. mec. Anna Adamczyk Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity); Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore. Maciej Zarembski Psycholog kliniczny, ekspert i badacz zakamarków ludzkiej psychiki, siły nawyków i temperamentu w zakresie czasowego i energetycznego angażowania swoich zasobów. Trener Psychospołeczny, wykładowca uczelni wyższych. Ekspert w zakresie psychologii przywództwa, psychologii zarządzania, psychologii rozwoju kompetencji i diagnozy kompetencji. Pracuje z najwyższą kadrą menedżerską w obszarach zwielokrotniania wydajności bez poczucia przepracowania i przytłoczenia obowiązkami, doskonalenia komunikacji, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie z konfliktem interpersonalnym, ale również udoskonala twórczego myślenia. Certyfikowany Erickson Professional Coach z akredytacją International Coach Federation; Trener Rozwoju z ponad 10 000 godzin szkoleniowych, 600 godzin coachingu indywidualnego, ponad 200 godzin doradztwa i konsultingu biznesowego. Posiada i rozwija bardzo zaawansowaną wiedzę w zakresie regulacji emocji, fizjologicznych aspektów emocji, ekspresji mimicznych; także badań nad osobowością i jej wymiarami (zmienność cech w czasie).
Forma
Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których omówione zostaną kluczowe zapisy prawne wpływające na praktykę funkcjonowania spółek. Pogłębiona analiza poszczególnych elementów obsługi zarządu ma za zadanie pokazać optymalizujące i usprawniające rozwiązania dla sprawnej obsługi zarządu.
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 01.08.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 02.08.2017 - 2 270 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
W cenę wliczono
CENA ZAWIERA: uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zdobyta wiedza
12 KLUCZOWYCH KOMPETENCJI: Aktualne przepisy i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie spółek Obsługa dokumentacji spółki Regulaminy – tworzenie i aktualizacja Jak sprawnie i legalnie sporządzić protokół z posiedzenia? Ochrona danych osobowych w spółce Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia Czy można podjąć uchwałę "post factum" i jakie są tego skutki? Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów – uprawnienia Skutki błędów w umowach handlowych Jak budować własny rytm dobowy w oparciu o zasoby własne w codziennej pracy? Mindfulness a stres - różnice w radzeniu sobie w obliczu wyzwań zawodowych Jak stres zwiększa nasze możliwości, a jak staje się wrogiem naszej wydajności?
Certyfikaty
Otrzymane po skończeniu szkolenia.
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

 1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia