menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Letnia Szkoła Grup Kapitałowych (dwie osoby w cenie jednej)

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Członków Zarządów i Członków Rad Nadzorczych Kierowników Działów Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego Dyrektorów Departamentów Nadzoru Właścicielskiego Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych Specjalistów w biurach obsługi organów spółki mec. Piotr Fojtik Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching, Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. mec. Anna Adamczyk Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity); Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.
Program

DZIEŃ I – 24 sierpnia 2017r.

09.00 – 9.30  rejestracja i powitalna kawa
09.30 rozpoczęcie szkolenia

PRAWNA ORGANIZACJA SPÓŁEK W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
W jaki sposób wykorzystywać regulacje prawne i najnowsze wytyczne w prowadzeniu spraw spółek pozostających we wzajemnych relacjach?

 • Regulacje prawne holdingów w Polsce
 • KSH, prawo grup spółek,  istotne przepisy i akty wpływające na kształt współpracy w grupie kapitałowej
 • Brak uniwersalnej regulacji dotyczącej grup kapitałowych
 • KSH- stosunek dominacji-analiza przypadków ,w których powstaje ta relacja (szersze pojęcie holdingu)
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, inne akty prawne
 • Pozycja spółki dominującej, a spółki zależnej
 • Jakie przepisy wspierają działania spółki zależnej względem spółki „matki”?
 • Jakie są możliwości współdziałania spółek należących do grupy?
 • CASE STUDY: Przykłady powstania stosunku dominacji i zależności
 • Zawieranie umów z członkami organów w holdingu
 • Nabywanie udziałów i akcji spółek należących do grupy

JAK POGODZIĆ INTERES SPÓŁKI Z INTERESEM GRUPY KAPITAŁOWEJ?
Doświadczenia z praktyki

 • Dlaczego to takie ważne - ryzyka prawne
 • Jak rozwiązać problem z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego i funkcjonujących rozwiązań?
 • Case study: jak zmienić statut / umowę spółki, by zbliżyć się do realizacji celu?
 • Umowa holdingowa w praktyce
 • Na co uważać w codziennej działalności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Jaka odpowiedzialność spoczywa na władzy operacyjnej spółek w ramach grupy?

 • Odpowiedzialność organów spółki wobec właścicieli i udziałowców, a odpowiedzialność organizacyjna
 • Odpowiedzialność karno-prawna, karno-skarbowa
 • Odpowiedzialność menedżerów spółek zależnych, a menedżerów spółek dominujących
 • CASE STUDY: Realizowanie zadań/poleceń z „góry” w ramach grupy – dobre i złe praktyki, ryzyko gospodarcze

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I NAPRAWCZE UŁATWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W GRUPIE
Prawo restrukturyzacyjne jako narzędzie podnoszące efektywność grupy kapitałowej

 • Zmiany w zakresie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Nowa definicja niewypłacalności i rola grup kapitałowych względem spółek
 • Ograniczenie możliwości składnia wniosków „windykacyjnych”
 • Zmiany w zakresie postępowania zabezpieczającego
 • Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
 • Pozycja syndyka po nowelizacji – wpływ wierzycieli na wykonywanie funkcji syndyka
 • Zwiększenie uprawnień rady wierzycieli
 • Zmiany w zakresie likwidacji masy upadłości
 • Poprawa sytuacji przedsiębiorców – likwidacja uprzywilejowania Skarbu Państwa przy podziale funduszy masy

FUZJE I PRZEJECIA JAKO FORMA  OPTYMALIZACJI I POPRAWY FUNKCJONOWANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ
Transformacje w spółkach jako forma poprawy funkcjonowania i optymalizacji dla holdingu

 • Łączenie, przekształcenie i podział spółek sposobem na synergię w ramach grupy kapitałowej – jak skutecznie przeprowadzić transformacje, żeby nie okazała sie fiaskiem formalnym?
 • Etapy polaczenia i przekształcenia spółek w ramach grupy – niezbędne dokumenty i działania poszczególnych władz spółek uczestniczących w transformacji
 • Skutki prawne polaczenia, przekształcenia i podziału spółek
 • Sukces transakcji w ramach grupy kapitałowej, czyli aby dobrze przygotowane procesy fuzji i przejęć zmierzały w przewidywanym okresie do poprawy sytuacji finansowej powstałych podmiotów gospodarczych 

16.00 Zakończenie szkolenia

DZIEŃ II – 25 sierpnia 2017r.

09.00 – 9.30  rejestracja i powitalna kawa
09.30 rozpoczęcie szkolenia

DOKUMENTACJA KORPORACYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
W jaki sposób organizować obieg, nadzorować i zarządzać kluczową dokumentacją w spółkach zależnych i dominujących?

 • Czy wprowadzić  „ujednolicenie” umów / statutów i regulaminów spółek w grupie kapitałowej?
 • Przepisy obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki w ramach grupy -  wprowadzanie poprawek, zmian – tryby i procedury postępowania
 • Specyfika obiegu dokumentacji w grupie kapitałowej - czyli co można ujawnić?
 • Jakie dokumenty trzeba przekazać spółce nadzorującej, a jakich nie wolno? W jakim stopniu można to regulować ujednoliconymi procedurami?
 • Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej
 • Jak zorganizować  zapisy w statucie spółki” matki” i „córki”, aby sprzyjały realizacji strategii grupy kapitałowej?
 • Wprowadzanie zmian w zakresie funkcjonowania zarządu, rady nadzorczej,  ZW/WZA
 • Wyłączenia, albo wprowadzanie ograniczeń wobec wspólników/akcjonariuszy
 • Prawidłowa treść wprowadzanych zmian oraz przebieg operacyjny zmian
 • CASE STUDY: Pułapki wybranych rozwiązań dokumentacyjnych 
 • CASE STUDY:  Przebieg posiedzenia Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • CASE STUDY: Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej

RAPORTOWANIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
W jaki sposób tworzyć i przekazywać raporty w relacjach spółka „matka” – spółka „córka”?

 • Jakie są zasady raportowania w grupie?
 • Organizacyjne i korporacyjne uwarunkowania raportów
 • Jakie raporty mogą krążyć między spółkami?
 • Jaki zakres treści raportów może się pojawić w obiegu pomiędzy spółkami?
 • Jakich raportów może wymagać  zarząd/właściciele/inwestorzy/akcjonariusze spółek zależnych i nadzorowanych?
 • CASE STUDY: raportowanie – zbyt mało, lub zbyt dużo informacji, danych w raportach – praktyka przedsiębiorstw, a skuteczne rozwiązania

EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI NADZORU  W  GRUPIE – ROZWIĄZANIA NIEUJĘTE W KODEKSIE
Kontrola   i  nadzór w grupie  kapitałowej między spółkami

 • Na  podstawie których regulacji spółka matka sprawuje kontrolę, a spółki zależne są zobowiązane do umożliwienia nadzoru – regulacje wewnątrz-organizacyjne i ustalenia w grupie
 • Kiedy spółki córki powinny poddać się kontroli i nadzorowi?
 • Kiedy spółka matka nie musi pytać o zgodę?
 • Jakie są sposoby wywierania wpływu na spółki grupy kapitałowej  ze strony spółki nadzorującej?
 • Jak zorganizować  zapisy w statucie spółki matki i córki, aby sprzyjały realizacji strategii grupy kapitałowej?
 • Niepisane „prawa” funkcjonujące na rynku wbrew prawu
 • Upraszczanie i delegowanie nadzoru właścicielskiego
 • Szczególna sytuacja spółek publicznych
 • Korzyści „właścicieli” spółek a korzyści grupy
 • Możliwości współdziałania spółek należących do grupy

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I WYMIANA INFORMACJI  W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Jak zorganizować system wymiany informacji?

 • Obowiązki informacyjne na linii spółka dominująca- spółka zależna
 • Szczególne obowiązki informacyjne dot. spółek publicznych
 • Na czym polegają uprawnienia informacyjne?
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a dostęp do informacji
 • Na czym polega nierówny dostęp do informacji?
 • Procedury postępowania w przypadku żądania informacji i wyjaśnień
 • Jakość i zawartość informacji przekazywanych przez spółkę
 • CASE STUDY: Praktyczne aspekty informacyjne w relacji spółka dominująca – spółka zależna

16.00 Zakończenie szkolenia

Prowadzący
dr Radosław L. Kwaśnicki
Forma
Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa, rozwiązań stosowanych we współpracy pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi.
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1 970 PLN
Zgłoszenie
Letnia Szkoła Grup Kapitałowych (dwie osoby w cenie jednej)
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw
Certyfikaty
Otrzymane po skończeniu szkolenia.
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

 1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia