menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PODATEK U ŹRÓDŁA w 2017 r. Aktualne zmiany, problemy i orzecznictwo. Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych; Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych na gruncie Ustawy o CIT lub podatku PIT; Podmioty rozliczające nierezydentów oraz pracowników wyjeżdżających za granicę; Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.
Program

I. Zasady ogólne

 Zmiany w zakresie rozliczania podatku u źródła od 2017 r.:

      Nowy katalog przychodów uzyskanych na terenie RP opodatkowanych według prawa
        polskiego;
      Pojęcie rzeczywistego właściciela;
      Nowe oświadczenie w przypadku stosowania zwolnienia z podatku u źródła;
      Problemy praktyczne związane z rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz
        nierezydentów: certyfikat rezydencji, składane druki i formularze, zasady stosowania
        umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 Nowe zasady obowiązujące od 2016 r. dotyczące opodatkowania odsetek
    i wynagrodzeń z umów ubezpieczeń na życie wypłacanych na rzecz osób
    fizycznych:

      Pojęcie podmiotu wypłacającego (każdy podmiot gospodarczy), faktycznego
        i pośredniego odbiorcy odsetek - kogo dotyczą nowe zasady?
      Pojęcie odsetek i umów ubezpieczeniowych;
      Zasady pobierania podatku u źródła;
      Nowe obowiązki ciążące na podmiocie wypłacającym należności, w tym
        w zakresie ustalania danych osoby otrzymującej świadczenia jako faktycznego odbiorcy
        tych należności
      Nowa informacja o wypłacie należności;
      Przepisy przejściowe dotyczące rozliczania należności z tytułu odsetek i umów
        ubezpieczeniowych.

 Certyfikat rezydencji -aktualne problemy:

      doprecyzowania zasad posiadania i uzyskiwania certyfikatu rezydencji;
      certyfikat rezydencji “bezterminowy” -NOWE zasady opodatkowania;
      certyfikat rezydencji przesłany mailowo;
      konieczność tłumaczenia certyfikatu rezydencji;
      otrzymanie certyfikatu rezydencji po dokonaniu zapłaty należności

 Aktualne problemy dotyczące rozliczania podatku u źródła:

      Zakup biletów lotniczych a podatek u źródła;
      korzystanie z programu komputerowego - najnowsze orzecznictwo;
      domena, serwer czy podlegają pod opodatkowanie podatkiem u źródła?
      Najem urządzeń i samochodów od podmiotu zagranicznego - zasady rozliczeń;
      zakupy przez internet - co kupujemy (usługę czy towar?)? Czy zapłata podlega
        “podatkowi u źródła”;
      zapłata kwoty brutto nierezydentowi a rozliczenie podatku u źródła;
      pojęcie należności licencyjnej - problemy praktyczne;
      zasady pobierania i odprowadzania podatku u źródła.

 Formularze i zeznania związane z rozliczaniem wypłat na rzecz nierezydentów
    obowiązujące do rozliczeń za 2016 r. i od 2017 r.:

      IFT - 1 oraz IFT - 2 - dla kogo, w jakich terminach?
      Druk IFT - 3 w specyficznych przypadkach;
      Zeznania związane z rozliczaniem nierezydentów: PIT - 8R oraz CIT - 10;
      Druki dotyczące dywidend: CIT - 7, CIT- 11;
      druki wynikające z Ordynacji podatkowej: ORD- U i ORD - W.
      Błędy w formularzach i zasady ich korekt.

II. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i uregulowania krajowe

 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych:

      zryczałtowane opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w świetle prawa
        krajowego
      opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych z uwzględnieniem umów
        o unikaniu podwójnego;
      problemy praktyczne związane z określeniem pojęcia licencji
      najem jako licencja na gruncie UPO.

 Opodatkowanie dywidend:

      zryczałtowane opodatkowanie dywidend w świetle prawa krajowego;
      zwolnienie dywidendy - kiedy i kto ma prawo?
      opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego
        opodatkowania;
      wpływ dyrektywy o spółkach - matkach i spółkach - córkach
        na opodatkowanie dywidend.

 Opodatkowanie podmiotów powiązanych:

      pojęcie podmiotów powiązanych;
      przyczyny szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych;
      zasada arm’s lenght i jej odzwierciedlenie w prawie polskim;
      metody ustalania cen transakcyjnych;
      obowiązki w zakresie dokumentacji ciążące na podatnikach dokonujących transakcji
        z podmiotami powiązanymi;
      zasady dokonywania korekt zobowiązań podatkowych.
      szkodliwa konkurencja podatkowa - “raje podatkowe”.

 Metody unikania podwójnego opodatkowania w prawie krajowym oraz umowach
    o unikaniu podwójnego opodatkowania:

      metoda zwolnienia - zasady stosowania;
      metoda odliczenia oraz jej rodzaje;
      przykłady poszczególnych metod występujące w zawartych umowach o unikaniu
        podwójnego opodatkowania.

 Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta
    na terytorium RP:

      pojęcie zakładu;
      ustalanie zysków zakładu.

 Dyskusja z uczestnikami

 

Prowadzący

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
600 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby
500 zł + VAT - koszt udziału drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy/instytucji
Zgłoszenie
PODATEK U ŹRÓDŁA w 2017 r. Aktualne zmiany, problemy i orzecznictwo. Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
W cenę wliczono
prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie
Zdobyta wiedza
  • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych obowiązujących w 2017 r.
  • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
  • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami
Korzyści dla uczestników:
  • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
  • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
  • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.


Certyfikaty
Każdy uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

  1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia