menu Newsletter Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do Pracodawców, Kierowników i Pracowników działów kadr i spraw socjalnych, Dyrektorów Szkół, Członków Komisji Socjalnych, Księgowych i innych osób zainteresowanych tematyką ZFŚS.
Wymagania wstępne
Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej. Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Program

1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS

 

2. Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS

 • obowiązkowo
 • nieobowiązkowo
 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
 • jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS  w danym roku kalendarzowym
 • w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego

 

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej

 

4. Pojęcie kryteriów socjalnych

 

5. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych

 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

 

6. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

 

7. Czego nie można finansować z ZFŚS?

 

8. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • osoby przebywające na urlopach bezpłatnych

 

9. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS

 

10. Komisje socjalne

 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia

 

11. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej

 

12. Dwa miejsca pracy to możliwość korzystania z dwóch ZFŚS

 

13. ZFŚS dla członków rodzin obecnych pracowników

 

14. Pracownik na wypowiedzeniu a świadczenia z funduszu socjalnego

 

15. Wczasy pod gruszą

 

16. Pożyczka z ZFŚS

 

17. Rekapitulacja

Prowadzący
Rafał Andrzejewski - prawnik, doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadził warsztaty dla wielu firm o różnych profilach, dotychczas przeszkolił ponad 600 osób. Związany z branżą szkoleniową od kilkunastu lat, autor wielu programów szkoleniowych oraz publikacji o tematyce prawnej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach dla praktyków.
Forma
- praca na przykładach, aktach prawnych, wzorach dokumentów, - dyskusja moderowana, odpowiedzi na pytania, - prezentacja multimedialnawspomagająca omówienie tematyczne.
Czas trwania
Pobyt: od 9.04.2014 r. (kolacja) do 12.04.2014 r.(obiad)
Lokalizacja
Cena
1880.00 zł netto (2312.40 zł brutto)
W cenę wliczono
zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Organizator
Masters Centrum Szkolenia Biznesu sp.j. A & A Polańska - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Treść zapytania
Anti-spam

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.