Newsletter Nowe szkolenia
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - KURS

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Osoby zainteresowane tematyką kursu.
Wymagania wstępne
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 5 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem. Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 7 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora
Program
1.    Wprowadzenie
- pre-test – sprawdzający wiedzę Uczestników przed szkoleniem
- modele zarządzania zasobami ludzkimi – ujęcie praktyczne
- strategia personalna firmy i jej dostosowanie do kultury organizacyjnej
- zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządowych (case study – analiza mocnych stron i zagrożeń, wnioski)

2. Rekrutacja i selekcja pracowników
- aktualne wyzwania stojące przed osobami rekrutującymi pracowników w Polsce
- jak optymalizować dobór osób do zespołu
- metody i techniki rekrutacji
- przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej
- prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
- ocena kandydata – psychologiczne aspekty
- specyfika rekrutacji na stanowiska menedżerskie – model PowerHiring
- wywiad behawioralny w rekrutacji (ćwiczenie)

3. Motywowanie pracowników
- Na czym polega motywowanie ludzi?
- „W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, ale w praktyce taka różnica istnieje” – główne teorie motywacji i ich zastosowanie
-  Prawa motywacji
-  „Kij czy marchewka” - ćwiczenie
-  Na czym polega konstruowanie systemów motywacyjnych (case study)?
-  Motywowanie ROM i MBO – czyli o celach i wynikach w motywowaniu oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi

4. Ocena pracownicza

-  reguły, metody i procedury oceniania
-  kwalifikacje i kompetencje w ocenie pracowniczej
-  jak skonstruować system ocen spełniający ustawowe wymogi (case study)
-  oceny pracowników a decyzje kadrowe – czy i jak łączyć oceny z systemem wynagrodzeń (miniwykład; prezentacja rap[ortu z badań w polskich firmach i instytucjach)
-  rozmowa oceniająca (ćwiczenie)

5. Szkolenia pracowników
- planowanie szkolenia kadr
-  optymalizowanie polityki szkoleniowej
-  strategia szkoleniowa firmy – jak ja projektowa i weryfikować (ćwiczenie)
-  projektowanie ścieżek kariery i zarządzanie rozwojem oraz talentami w organizacji (case study)

6. Umiejętności menedżerskie ważne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
- Źródła władzy (model Ravena)
- Kluczowe kompetencje menedżerskie
- Co wiemy na temat wpływu stylu zarządzania na motywację pracowników czyli na co szef ma wpływ i co może zmienić w zakresie motywacji swego zespołu
- Co jest istotą budowania autorytetu
- Algorytm karania pracowników
- Algorytm nagradzania pracowników
- Kiedy i jak dawać wytyczne pracownikom
- Psychologiczne aspekty delegowania uprawnień
- Przekazywanie trudnych decyzji
-  Radzenie sobie z konfliktem pracowniczym – zapobieganie demotywacji powstałej z powodu sporów między członkami zespołu

7.    Podsumowanie szkolenia
- dobre praktyki versus nieefektywne działania – dyskusja podsumowująca
- post-test oceniających wiedzę Uczestników po szkoleniu
- ocena szkolenia, rozdanie certyfikatów
Prowadzący
Katarzyna Jędruszczak trenerka jest psychologiem praktykiem (specjalizacja: psychologia i zarządzanie zasobami ludzkimi) 10-letnim doświadczeniem biznesowym. Specjalizuje się̨ w szkoleniach i doradztwie dla kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w doradztwie w zakresie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta; realizuje treningi motywacyjne i automotywacyjne. W obszarze szkoleń jest ściśle związana z handlowcami. Prowadzi warsztaty dla grup określanych jako „siły sprzedaży” oraz osób pracujących czy mających kontakt z klientem. Są to zwykle intensywne i kompleksowe warsztaty, coachingi i trening, których celem jest uzyskanie konkretnego efektu w postaci wzrostu sprzedaży i motywacji handlowców.
Czas trwania
Kurs 4-dniowy, łącznie 30 godzin szkolenia. Kurs dostępny w następujących terminach do wyboru: 5,6,12,13 kwietnia 2014r.(kurs weekendowy), 7,8,14,15 czerwca 2014r.
Lokalizacja
Cena
350 zł netto
W cenę wliczono
- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą
Certyfikaty
Po szkoleniu uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
ORYLION SZKOLENIA - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Treść zapytania
Anti-spam

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.