Newsletter Nowe szkolenia
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywanie problemów (dwudniowe)

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z GC i/lub HPLC
Program
Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat dwóch, szeroko obecnie stosowanych, nowoczesnych instrumentalnych technik analitycznych. Podczas kursu szczególny nacisk położony zostanie na przedyskutowane z uczestnikami kursu typowych problemów  występujących w analizach technikami GC i HPLC - techniki przygotowania próbek w chromatografii oraz ocena niepewności wyników

UWAGA: Prosimy o zabranie kalkulatorów z funkcją logarytmowania
Dozowanie próbek w kapilarnej chromatografii gazowej: z  podziałem i bez podziału; dozowanie próbek trudnolotnych: dozowanie na zimna kolumnę (cool on-column injection) oraz dozownik z programowana temperaturą (PTV). Kolumny chromatograficzne: budowa kolumn; dobór kolumny do analizy; stopień rozdziału: – rozdzielenie niedzielących się sygnałów; prędkość przepływu gazu nośnego - krzywa Van Deemter'a; kształt sygnału chromatograficznego; detektory.
Omówienie typowych problemów występujące w chromatografii gazowej. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu. Problemy i zadania: (I) Indeksy retencji, stałe McReynolds'a, współczynnik fazowy; współczynnik podziału; krzywa Van Deemter'a; krzywa wzorcowa.; (II) Praktyczne szacowanie niepewności pomiarowej: próbka losowa, precyzja, dokładność,
odchylenie standardowe, rozkład Gaussa, rozkład Studenta, błąd a niepewność, błąd gruby, prawo propagacji błędu; procedura oceny niepewności procesu analitycznego składającego się z kilku etapów.
Optymalizacja metody rozdzielenia w HPLC.
Typowe problemy w analizie HPLC. Metody przygotowania próbek do analizy HPLC.Walidacja metod
chromatograficznych.Obliczanie na podstawie rzeczywistych chromatogramów, jak poprawić czułość
oznaczenia, test poprawności metody (system suitability test)
Dyskusja z uczestnikami kursu - typowe problemy spotykane w analizie HPLC
Spektrometria mas jako technika detekcyjna w chromatografii: idea spektrometrii mas; technika sprzężona
– chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC/MS);  analiza jakościowa (TIC),
analiza ilościowa – SIM. Metody jonizacji: jonizacja elektronami oraz jonizacja chemiczna; analizatory mas: kwadrupolowe oraz pułapki jonowe.
Technika łączona – wysokosprawna chromatografia cieczowa i spektrometria mas (LC/MS): źródło
jonizacji, elektrorozpylanie (ESI), jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), tandemowa
spektrometria – MS/MS.
Podsumowanie kursu. Konsultacje
Czas trwania
L/08/14, 11-14 marca 2014 r., Zakopane L/20/14, 13-16 maja 2014 r., Ciechocinek
Lokalizacja
Cena
1760 + 23%VAT
Organizator
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp.j. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Treść zapytania
Anti-spam

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.